Het nieuwe strepen
Klik hier voor de meest actuele informatie over het nieuwe strepen (stand per 1 juni 2019).

Bescherm de wilde narcis in uw tuin

De wilde narcis, ook wel Drentse Poasbloem genoemd, is een inheemse bollensoort, die oorspronkelijk in Drentse beekdalen te vinden was en daarna werd geïntroduceerd op Drentse boerenerven. Echter, in de loop der jaren is de soort zeldzaam geworden en actie is nodig om deze karakteristieke bloem te behouden. Landschapsbeheer Drenthe en de provincie Drenthe slaan de handen ineen en zijn het project Drentse Poasbloem gestart.

(Boeren)erven zijn in de loop van de tijd veranderd naar een meer modern erf, worden heringericht en intensiever onderhouden en dit heeft negatieve consequenties voor de wilde narcis. De soort lijkt op de meest gekweekte variant van de narcis, de trompetnarcis en dat helpt uiteraard niet mee bij het behoud. Met het project willen de provincie Drenthe en Landschapsbeheer Drenthe de wilde narcis onder de aandacht brengen bij erfeigenaren, groeiplaatsen in stand houden en partners stimuleren de soort te herintroduceren op erven en in half natuurlijke hooilanden en beekdalen. Tot slot wordt er een bollenbank opgericht waar wilde narcissen (tijdelijk) onderbracht worden. 

De belangrijkste redenen voor de achteruitgang van de wilde narcis zijn herinrichting, modernisering en intensiever onderhoud van Drentse tuinen. De bol is niet heel kritisch wat betreft zijn groeiplaats, maar kan niet tegen te vroeg maaien. Dan heeft de bloem namelijk geen kans om zaden te vormen en te verspreiden en worden er te weinig voedingsstoffen afgevoerd. Staat de wilde narcis bij u in de tuin? Kijk op https://lbdrenthe.nl/projecten/wilde-narcis wat u kunt doen. 

Voorlichtingsbijeenkomsten
Wilt u meer te weten komen over de wilde narcis en wat u voor deze bijzondere soort kunt doen? Landschapsbeheer Drenthe organiseert op zaterdag 16 maart 2019 twee voorlichtingsbijeenkomsten: in Ruinerwold en in Schoonebeek. Tijdens deze bijeenkomsten komt u meer te weten over het project, de wilde narcis en krijgt u tips wat u zelf kunt doen. Tijdens een korte route laten de deskundigen de wilde narcis zien zodat u het in de toekomst kunt herkennen. Wilt u deelnemen aan een van de bijeenkomsten? Dan is vooraf aanmelden verplicht en kan via onderstaand formulier.

Praktische informatie

Informatiebijeenkomst wilde narcis Ruinerwold
Datum: 16 maart 2019
Tijd: 10.00 tot 12.00 uur
Locatie: Museumboerderij De Karstenhoeve
Adres: Dokter Larijweg 21, 7961 NL Ruinerwold

Informatiebijeenkomst wilde narcis Schoonebeek
Datum: 16 maart 2019
Tijd: 14.00 tot 16.00 uur
Locatie: Museumboerderij Zwaantje Hans-Stokman’s Hof
Adres: Burg. Osselaan 5, 7761 BS Schoonebeek

 

WFD medewerkersbijeenkomst 2019

Zaterdag 23 februari 2019
“De Meent”, Stationsweg 159 in ZUIDLAREN


Graag nodigen we je uit voor de jaarlijkse medewerkersbijeenkomst

Voorlopig programma:
Vanaf 9.30 staat de koffie klaar

10:00     Welkom door Joop Verburg, dagvoorzitter
10:10     Terugblik op veldseizoen 2018 en vooruitkijken naar 2019 - Ben Hoentjen
10:30     Herstel Stengelloze sleutelbloem: nu volop bloei in 2018! - Sheila Luijten (Science4Nature)

11:00     Korte pauze
11:15     De stadsflora van de Lage Landen: een eerste inkijk in het komende nieuwe boek over de steden, de soorten, de trends en de betekenis van dit alles - Ton Denters
                       
12:00 - 13:15   Lunchpauze (voor iedereen is er soep/koffie/thee/melk)
Tijdens de pauze is er een doorlopende diapresentatie over bijzondere vondsten en de WFD excursies in 2018 (gemaakt door Willem Braam)

13:15     Tien NOVA-tips - René Bult
             
13.25     Jeneverbesstruweel: de Noordercipres als ecosysteembouwer - Eddy Weeda
                                                                                   
14:00     Korte pauze

14:10     De nieuwe Vogelatlas voor Nederland: hoe staan de vogels er in Drenthe voor? - Bert Dijkstra (Werkgroep Avifauna Drenthe)

14.40     Test je florakennis: Willem Braam en Joop Verburg

15:15     Sluiting door Joop Verburg

Graag opgeven!
Om ervoor te zorgen dat we voor iedereen voldoende soep/koffie/thee etc. in huis halen willen we je dringend verzoeken om je vòòr 17 februari 2019 op te geven. Bij voorkeur per e-mail naar WFDrenthe@gmail.com, eventueel telefonisch 06 10418115. Ook voor vragen over vervoer kun je hier terecht.

Klik hier voor een fotoverslag van de bijeenkomst.

Ook WFD ondertekent ondersteuningsverklaring Ecologisch beheer Drentse bermen, oevers, taluds en overhoeken.
Samen met vertegenwoordigers van een groot aantal andere groene organisaties ondertekende Ben Hoentjen in Orvelte op 29 november jl. namens de Werkgroep Florakartering Drenthe de ondersteuningsverklaring Ecologisch beheer Drentse bermen, oevers, taluds en overhoeken (Klik hier om de ondersteuningsverklaring te lezen). Daarin verklaren de betrokken organisaties de in het Afsprakenkader Ecologisch beheer Drentse bermen, oevers, taluds en overhoeken vastgelegde afspraken (Klik hier voor de tekst van het afsprakenkaderdoor acht Drentse gemeenten, drie waterschappen en de provincie Drenthe te ondersteunen en waar mogelijk een bijdrage te leveren aan de uitvoering ervan.

Jaarlijkse Medewerkersbijeenkomst
De WFD medewerkersbijeenkomst is op zaterdag 23 februari 2019 in de “De Meent”, Stationsweg 159 in Zuidlaren.
In de eerste week van januari gaat de uitnodiging de deur uit. Ben je geïnteresseerd om deel te nemen en ontvang je graag een uitnodiging?
Of wil je meer over onze inheemse flora te weten te komen?
Je kunt je (gratis) abonneren op onze tweemaandelijkse mailing ‘Nieuws van het WFD front’ door je in te schrijven door hier te klikken of door een mailtje te sturen naar WFDrenthe@gmail.com

FLORON dag 2018
Het programma van de FLORON-dag is rond. Het gaat weer een mooie dag worden met meer lezingen dan ooit! Klik hier om het programma te downloaden.

Gemeente Aa en Hunze start met ecologisch bermbeheer
De gemeente Aa en Hunze is dit jaar gestart met ecologisch bermbeheer. Te weten, op de trajecten Gasteren – Annen – Annerveenschekanaal en Geelbroek – Eleveld. Bij goede resultaten wordt het ecologische bermbeheer binnen de gemeente verder uitgebreid.
Klik hier voor het nieuwsartikel.

Het nieuwe strepen
Klik hier voor de meest actuele informatie over het nieuwe strepen (stand per 7 juni2018).

Willem Stouthamer benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau
Onder het mom van een validatiebijeenkomst van Floron was Willem Stouthamer donderdagmorgen 26 april jl. naar restaurant Sassenhein gelokt om daar, in bij zijn van familie, vrienden en een grote groep floristen uit Groningen en Drenthe, totaal verrast, een lintje opgespeld te krijgen door Harens burgemeester Mr. Pieter van Veen. Willem, die dit jaar is gestopt als Floron-DC voor Groningen, werd voor zijn grote verdiensten door zijn floristisch werk, provinciaal, regionaal en ook landelijk, benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Een zeer verdiende waardering voor zijn vele uren veldwerk en de uitwerking daarvan, ook in Drenthe!

Reddingsplan Wilde Narcis in Drenthe
Bekijk hier de uitzending van ROEG! (14 april 2018) met aandacht voor de wilde Narcis in Drenthe.

Petitie voor een totaalverbod op neonicitinoïden
RAVON en FLORON zijn mede afzender van de petitie die minister Schouten oproept om in de EU voor een totaalverbod op neonicitinoïden te stemmen.
Klik hier om deze petitie mede te ondertekenen.

Gemeente Borger-Odoorn ambassadeur van de Knollathyrus
Na het Oranje zandoogje (gedeputeerde Henk Jumelet), de patrijs (GroenLinks-Statenlid Henk Nijmeijer), het Grasklokje ( SP-Statenlid Ko Vester)
en de Steenuil (Gemeente Aa en Hunze) heeft nu ook de Knollathyrus een eigen ambassadeur: de gemeente Borger-Odoorn. De gemeente hoopt
via deze ernstig bedreigde Rode lijst soort samen met boeren en burgers het bermbeheer om te buigen ten gunste van de boerenlandnatuur.
Klik hier voor meer informatie.

   
  Knollathyrus (Middenveld Ees, 2010). Foto: Hans Dekker  

WFD medewerkersbijeenkomst 2018

Zaterdag 24 februari 2018
“De Meent”, Stationsweg 159 in ZUIDLAREN


Graag nodigen we je uit voor de jaarlijkse medewerkersbijeenkomst

Programma:

Vanaf 9.30 staat de koffie klaar

10:00     Welkom door Joop Verburg, dagvoorzitter
10:10     Terugblik op veldseizoen 2017 en vooruitkijken naar 2018: Ben Hoentjen
10:30     Flitspresentatie 1: Wintergroene varens in Drenthe
10:40     Flitspresentatie 2: Ondersoorten van Brede wespenorchis (Joop Verburg)
10:50     Flitspresentatie 3: Speuren naar Wilde narcissen (Ben Hoentjen)
11:00     Korte pauze
11:15     Geschiedenis lezen aan planten: populaties met wortels in het verleden: Piet Bremer, provincie Overijssel

11:45 – 13:15           Lunchpauze (voor iedereen is er soep/koffie/thee/melk)

Tijdens de pauze is er een doorlopende diapresentatie over bijzondere vondsten en de WFD excursies in 2017 (gemaakt door Willem Braam).

13:15     Aanpassingen van hoogveenplanten: Eddy Weeda
14:00     Korte pauze
14:10     Een breed geelgerand monster weer opgedoken in Drentse vennen: Gijs van Dijk
14:40     Test je florakennis….: Willem Braam/Joop Verburg
15:15     Sluiting door Joop Verburg

Klik hier voor een terugblik op de WFD medewerkersdag 2018.

Graag opgeven!
Om ervoor te zorgen dat we voor iedereen voldoende soep/koffie/thee etc. in huis halen willen we je dringend verzoeken om je vóór 18 februari 2018 op te geven. Bij voorkeur per e-mail BerElsHeijman@hetnet.nl, eventueel telefonisch 050-4092836. Ook voor vragen over vervoer kun je hier terecht.

Themadag invasieve exoten
Exoten. Niet-inheemse planten die zich hier volop ontwikkelen. Ongewenst of welkom? Exoten worden steeds vaker als overlast ervaren. Maar wanneer is een exoot invasief en vormen ze echt een probleem? Wanneer gaan we over tot bestrijden? En heeft bestrijding eigenlijk wel zin? Wat bepaalt onze keuze om al dan niet te bestrijden: de wet, ecologie, economie, emoties? Welke afweging maakt de Europese Unie? In het provinciaal Flora- en faunabeleidsplan staat hoe we omgaan met nieuwe soorten. Beleid moet het mogelijk maken preventieve maatregelen te nemen tegen invasieve exoten, om snel en effectief te kunnen ingrijpen en waar nodig schade te vergoeden. Belangrijke vraag is wat we doen als andere soorten of (natuur)terreinen door exoten worden bedreigd. Zijn exoten dan nog steeds welkom? Het Platform Natuuronderzoek Drenthe organiseert een themadag over invasieve exoten. Het platform wil beleidsmakers en beheerders een handreiking bieden hoe om te gaan met exoten. Uitwisseling van ervaringen met de bestrijding van exoten vormt een belangrijk onderdeel van het programma. De themadag draait om bewustwording en samenwerking.

De volgende presentaties van deze PND themadag zijn hier te raadplegen:
1. Quiz, ken je exoot - Baudewijn Odé [FLORON]
2. Exoten, een beleidsgeschiedenis - Ton Rotteveel [Taskforce LNV]
3. Beleid & wetgeving - Peter Venema [DRENTHE]
4. Monitoring exoten - Baudewijn Odé [FLORON]
5. Nieuwkomers in Drenthe - Joop Verburg [NVZ] & Ben Hoentjen [WFD]
6. Reuzenberenklauw - André van der Beemt [ALMERE]
7. Praktijkproef Japanse duizendknoop - Joyce Penninkhof [PROBOS]
8. Grote waternavel & Watercrassula - Paul Hendriks [WS] & Saskia de Vries [BIOTA]
9. Conclusies & Aanbevelingen - oogst van de dag [PND]

Flora Zeelandica
Sinds medio 2015 is door een groep floristen hard gewerkt aan de samenstel ling van een boek over de wilde planten van Zeeland: de Flora Zeelandica. Het team bestaat uit deskundige amateurs en professionals, allen op vrijwillige basis. Dit boek is vooral gebaseerd op informatie die is verzameld door hon- derden vrijwilligers. Daarnaast zijn ook alle beschikbare literatuur en gege- vens uit diverse archieven verwerkt. Met name de (niet eerder gepubliceerde) provinciedekkende inventarisatie door de Provincie Zeeland in 1976-1987 biedt een prachtige vergelijking met de huidige situatie. De afgelopen jaren is extra ingezet op aanvullend veldwerk, om de slecht onderzochte gebieden geïnventariseerd te krijgen. Klik hier voor meer informatie.

Drentse Floraprijs voor Edwin Dijkhuis
Op de WFD medewerkersdag 2017 in Zuidlaren heeft Edwin Dijkhuis de Drentse Floraprijs ontvangen uit handen van mevrouw Ali Edelenbosch, voormalig lid van gedeputeerde staten van Drenthe en voorzitter van de Stichting Het Drents Landschap.
Klik hier voor het persbericht en hier voor een fotoverslag van de WFD medewerkersdag en om de presentaties nog eens na te lezen.

Themanummer PLANTEN over David de Gorter gratis te bestellen
In 2017 is het 300 jaar geleden dat David de Gorter werd geboren in Enkhuizen. De Gorter had een grote passie voor de wilde flora en wordt beschouwd als dé grondlegger van de Nederlandse floristiek. Bovendien wilde hij, net als FLORON nu, de botanie toegankelijker maken voor een breed publiek. Wat De Gorter 300 jaar geleden in gang heeft gezet werpt nu zijn vruchten af. Daarom wil FLORON dit jubileum niet ongemerkt voorbij laten gaan en zullen we er in 2017 op verschillende manieren aandacht aan besteden, onder andere met een themanummer van het tijdschrift PLANTEN dat begin mei verschijnt. Plantenliefhebbers en floristen kunnen het gratis exemplaar bestellen via het online formulier: klik hier
Donateurs van Stichting FLORON hoeven niets te doen, zij krijgen het themanummer automatisch in de bus.

Met vriendelijke groet,
Leonie Tijsma

Leonie Tijsma Projectmedewerker FLORON
E tijsma@floron.nl T 024-7410572 W www.floron.nl
Bezoekadres Toernooiveld 1 - Natuurplaza 6525 ED Nijmegen
Postbus 9010 - 6500GL Nijmegen

Variaties van de Brede wespenorchis
Klik hier voor een artikel over een paar voor velen onbekende variaties van de brede wespenorchis. Dit artikel verscheen in het prachtige tijdschrift van IVN Zuidlaren en verdient meer lezers dan alleen de leden van deze club.

WFD medewerkersdag 2017
zaterdag 25 februari 2017 “De Meent”, Stationsweg 159 in ZUIDLAREN

Graag nodigen we je uit voor de jaarlijkse medewerkersbijeenkomst

Programma:

Vanaf 9.30 staat de koffie klaar

10:00     Welkom door Joop Verburg, dagvoorzitter
10:10     35 jaar WFD en terugblik op veldseizoen 2016: Ben Hoentjen
10:30     Risico's van hulp bij lange-afstandsverspreiding: de zaak Parnassia in Drenthe: Gerard Oostermeijer, Instituut voor Biodiversiteit & Ecosysteem Dynamica (IBED), Universiteit van Amsterdam
11:10     Is er nog hoop voor het Rozenkransje op de Havelterberg? Gerard Oostermeijer en Sheila Luijten, IBED/ Science4Nature
11:20     Korte pauze
11:30     Uitreiking Drentse flora-prijs 2017 ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van de WFD

11:45 – 13:00           Lunchpauze (voor iedereen is er soep/koffie/thee/melk)

Tijdens de pauze is er een doorlopende diapresentatie over bijzondere vondsten en de WFD excursies in 2016 (gemaakt door Willem Braam).

13:00     Het Reestdal: natuurherstel wordt zichtbaar: Uko Vegter, Het Drentse Landschap.
13:30     Op zoek naar de zeldzaamste plantensoort op aarde: de fascinerende wereld van de orchideeën. Christophe Brochard.
14:15     Korte pauze
14:25     Dagvlinders in Drenthe 2007-2015: Minko van der Veen
14:55     Test je florakennis….: Willem Braam/Joop Verburg
15:30     Sluiting door Joop Verburg

Graag opgeven!
Om ervoor te zorgen dat we voor iedereen voldoende soep/koffie/thee etc. in huis halen willen we je dringend verzoeken om je vóór 14 februari 2016 op te geven. Bij voorkeur per e-mail wfdrenthe@gmail.com, eventueel telefonisch 050-4092836. Ook voor vragen over vervoer kun je hier terecht.

Klik hier voor een fotoverslag van de WFD medewerkersdag 2017

Houd de Watercrassula buiten boord!
Drenthe is weer een nieuwe soort rijker: de Watercrassula (Crassula helmsii). Maar dat is geen reden tot grote blijdschap; de soort kan plaatselijk voor grote problemen zorgen. Voor meer informatie zie het informatieblad en de oproep om vondsten van Crassula door te geven.

Drentse Floraprijs voor Hester Heinemeijer
Hester Heinemeijer heeft de Drentse Floraprijs in ontvangst genomen op de WFD medewerkersdag in Zuidlaren. Zie ook hier voor het artikel uit het Dagblad van het Noorden dd. 22 februari 2016.


foto: Karin Uilhoorn

 

     
Klik hier voor een fotoverslag van de WFD medewerkersdag 2015 door Karin Uilhoorn. Tevens kunt u hier de gehouden presentaties nog eens nalezen.
Klik hier voor een fotoverslag van de WFD medewerkersdag 2014 door Marco Roepers.

En klik hier voor nog meer foto's door Karin Uilhoorn.
Klik hier voor een fotoverslag van de WFD medewerkersdag 2013

Laatste nieuws: Annie Vos FLORON Vrijwilliger van het Jaar 2013!
Bij het begin van de zeer geslaagde FLORONdag, op zaterdag 14 december jl., kreeg Annie Vos tot haar zichtbaar grote verrassing de oorkonde voor haar uitverkiezing als FLORON Vrijwilliger van het Jaar 2013 uit handen van FLORON-voorzitter Hans van Dord. En natuurlijk een warm applaus van rond 400 FLORON-medewerkers in de zaal.


Uitreiking van de FLORONvrijwilligersprijs aan Annie Vos. (foto's: Baudewijn Odé)

Ze kreeg deze eervolle erkenning voor haar jarenlange enthousiaste en onvermoeibare inzet voor de Stengelloze sleutelbloem, ‘haar’ geelsterren en, sinds vorig jaar, ook voor het achterhalen van de herkomst van Parnassia, die in verschillende natuurontwikkelingsgebieden in Drenthe is opgedoken. Het herstelplan voor de Stengelloze sleutelbloem, waarvan ze ook in de net verschenen Nieuwsbrief 49 verslag doet, zou zonder haar waakzame ‘toezicht’ op de drie resterende groeiplaatsen en waardevolle reeks jaarlijkse tellingen van aantal planten en bloemen vermoedelijk nooit van de grond gekomen zijn. Dankzij haar goede contacten met de bij het groenbeheer betrokken medewerkers staan er ook komend voorjaar weer bordjes ‘Niet maaien voor 15 mei’ op verschillende brinken in Hondsrug-dorpen in de gemeente Aa en Hunze en straks vast ook in het Groningse Bellingwedde. Daarnaast heeft ze ook nog tijd en energie over om jaarlijks heel wat hokken te inventariseren! Kortom, deze uitverkiezing is meer dan verdiend en haar van harte gegund. Annie, vast mede namens alle WFD-medewerkers, van harte gefeliciteerd! Kijk voor een impressie van de jubileum FLORONdag op de geheel vernieuwde website van FLORON, www.FLORON.nl

Verrassend aantal soorten bramen kenmerken landschappen
Klik hier voor het artikel in de HOOGEVEENSCHE COURANT van 17 mei 2013. Met dank aan Hero Moorlag!

Drentse primula's in het nieuws!
Klik hier voor het artikel uit het Dagblad van het Noorden dd. 16 april 2013.

De laatste losse eindjes van het WFD-meetnet: nog 14 ‘veeghokken’
Zoals aangekondigd in de laatst verschenen Nieuwsbrief (december 2012) en tijdens de medewerkersdag in Zuidlaren hebben we alle beschikbare gegevens van het WFD-meetnet op een rijtje gezet. Het resultaat is dit kaartje met nog 14 hokken, die of toch niet zijn gedaan of onvoldoende zijn onderzocht. (minder dan 150 soorten gemeld in de periode 2001-2012, terwijl er volgens de Atlas zeker 25 % meer zijn opgegeven).
Wie mee wil helpen een of meer van deze veeghokken dit jaar te inventariseren en zo de laatste losse eindjes voor het meetnet aan elkaar te knopen, kan zich aanmelden bij Edwin Dijkhuis (edwin_anneke@online.nl of 050-3600155). Je krijgt dan zo gauw mogelijk inventarisatieformulieren en een kaartje van het hok toegezonden.
Met dit late voorjaar is er nog volop tijd ook de aller- vroegste soorten mee te pikken.
Maar wees er snel bij want 14 hokken zijn zo weg! Klik hier voor een overzichtskaart van de betreffende kilometerhokken.


Waarnemers gezocht: Overleving en groei van jonge jeneverbes

Een project voor de winter
Het Jeneverbesgilde en de Universiteit van Groningen starten in oktober met een nieuw project.
 
Natuurlijke verjonging van jeneverbes verloopt moeizaam. Met het verdwijnen van jeneverbesstruwelen dreigt eveneens de bijbehorende zeldzame flora en fauna en daarmee een uiterst waardevol natuur- en cultuurlandschap te verdwijnen. De precieze oorzaak van het achterwege blijven van de verjonging is onbekend. Experts wijten dit aan een combinatie van factoren: de trage rijping van zaden en een slechte kieming, bodem en (biotische) factoren die de vestiging en overleving van jeneverbes bepalen (zaaddispersie, zaadpredatie en herbivorie). Met name de belangrijke effecten van herbivorie (vraat; door schapen en konijnen) tijdens het kiemen en de zaailingfase zijn tot op heden onvoldoende onderzocht.
 
De jeneverbes geniet al enige tijd extra aandacht. De soort staat op de Rode Lijst. In Drenthe zijn de groeiplaatsen van adulte jeneverbessen goed bekend.
In 2005 heeft het Jeneverbesgilde contact gezocht met beheerders en vrijwilligers om na te gaan of er ook jonge planten aanwezig waren, en van welke grootteklasse.
Bij deze inventarisatie zijn in 64 gebieden in Drenthe gegevens verzameld.
 
Met het project dat nu van start gaat willen we de individuele jonge jeneverbessen (zaailingen) gaan volgen. Daarvoor moeten we de zaailingen merken en hun groeiplaats met GPS inmeten. Vervolgens willen we overleving en groei volgen bij twee bezoeken per jaar (oktober/november en februari/ maart).
 
Op de Universiteit Groningen is een gegevensbestand opgebouwd met oudere inventarisatiegegevens van jeneverbesverjonging in Drenthe. Deze zullen aangevuld worden met de resultaten van de nieuwe inventarisaties. Vervolgens gaan we deze gegevens koppelen aan historische en huidige gegevens over het voorkomen van konijnen en de beweidingsintensiteit van schapen. Ook andere omgevingsfactoren zullen hierbij betrokken worden. Hopelijk levert deze analyse inzicht in de oorzaken van de moeizame verjonging. De resultaten van de analyse zullen tevens de basis vormen voor een artikel in een (semi-) wetenschappelijke tijdschrift.
 
Vrijwilligers van het Jeneverbesgilde hebben al op zich genomen om de jonge planten in de Zeegser Duinen, het Drouwenerzand, Echtenerzand en Kraloo te gaan volgen.
Maar wij hebben nog meer waarnemers nodig! Wilt u ook meedoen? U kunt zich opgeven bij Marijke Drees (marijke.drees@kpnplanet.nl)
 
Het project wordt gecombineerd met PR, voorlichting en educatie door het Jeneverbesgilde en kan worden uitgevoerd dankzij een subsidie van het Van Langefonds en Prins Bernhard CultuurfondsHerbariummateriaal gevraagd van Parnassia palustris

De afgelopen jaren is Parnassia opgedoken in natuurontwikkelingsterreinen bij Gasteren, Rolde, en ook in het Hunzedal bij Gieten en langs het Oude diep bij Hoogeveen. Dit is opvallend omdat Parnassia in Drenthe als uitgestorven te boek stond.
De laatste meldingen dateren van meer dan 30 jaar terug (tot 1969 op het Eexterveld , tot 1972 bij Ansen, tot 1974 bij Langelo in het dal van het Oostervoortsche Diep en tot 1984 in de Reitma bij Elp). Omdat verwacht wordt dat Parnassia kortlevende zaden heeft zijn de Werkgroep Florakartering Drenthe, Staatsbosbeheer Oudemolen en het IBED (Universiteit van Amsterdam) een klein onderzoek gestart naar de herkomst van de nieuw ontdekte Drentse Parnassiapopulaties.
Hiervoor maken we gebruik van DNA. Uit een 1968 uitgevoerd onderzoek is namelijk gebleken dat Parnassiapopulaties aan de kust  overwegend diploïd (twee sets chromosomen) zijn en de binnenlandse schraallandpopulaties tetraploïd (vier sets chromosomen).

Het DNA onderzoek wordt uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam. Uit de eerste resultaten blijkt dat de recente Drentse populatie qua DNA identiek is aan populaties uit Noord-Kennemerland en het Lauwersmeer, namelijk diploïd. De ter vergelijking  meegenomen nog bestaande oorspronkelijke binnenlandse schraalgraslandpopulaties in Overijssel en Gelderland bleken inderdaad tetraploïd. Kanttekening daarbij is wel dat in 1968 geen Drentse Parnassia populaties zijn onderzocht, zodat niet 100% zeker is dat de oorspronkelijke populaties in Drenthe ook tetraploïd waren. 

Om het verhaal helemaal sluitend te kunnen maken zijn we daarom op zoek naar herbariummateriaal van Parnassia dat verzameld is in Drenthe. Wie heeft nog dergelijk herbariummateriaal of kent anderen die dit bezitten? Wie wil materiaal beschikbaar stellen voor dit onderzoek? Ook als je beschikt over planten in de tuin die afkomstig zijn van een Drentse bron zijn we geïnteresseerd.

Alle informatie is welkom, je kunt contact opnemen met Annie Vos arvossmit@planet.nl Marne 29, 9642 JZ Veendam (0598-618009)


FLORON start met DNA-Barcoding flora
Help mee planten verzamelen voor DNA-Barcoding

FLORON helpt NCB Naturalis de komende twee jaar met het verzamelen van alle Nederlandse plantensoorten voor DNA-onderzoek en het opbouwen van een actuele collectie van de hele Nederlandse flora. Hiervoor doen we een beroep op de moderne Linnaeus: mensen die het leuk vinden om een herbarium aan te leggen voor wetenschappelijke doeleinden, maar ook om monsters voor DNA-onderzoek te nemen.

Hoe kun je meedoen?


Nieuwsbrief FLORON
Vanwege de onzekere tijden bij FLORON verschijnt er dit voorjaar geen papieren versie van FLORON Nieuws. In plaats daarvan is een digitale nieuwbrief (Kiemblad) verspreid onder de actieve floristen. Kiemblad is de digitale nieuwsbrief waarmee FLORON de informatievoorziening richting vrijwilligers en andere betrokkenen wil vergroten. Mocht je de nieuwsbrief niet hebben ontvangen dan kun je hem hier downloaden. Veel leesplezier!

Kadercursus Grassen

Altijd meer willen weten over het herkennen van groeiplaatsen en bloeiwijze van grassen in onze omgeving, dan heeft u nu de kans!!

Bij voldoende deelname wordt deze georganiseerd door IVN Ooststellingwerf.

Docent: Philip Sollman uit Sint Annaparochie.
Data:
Woensdagavond 30 mei aanvang: 19.30 uur, theorieavond
Zaterdagmorgen 2 juni aanvang 9.30 uur, praktijkochtend.
Zaterdagmorgen 9 juni aanvang 9.30 uur, praktijkochtend.

Locatie : Appelscha bezoekerscentrum Drents Friese Wold.

Kosten: € 35 VOOR ivn leden, € 45 voor niet leden.
Opgave voor 12 mei 2012

Opgave + info:
Henk Oostland tel. 0516- 515381 Email: ivn.ooststellingwerf@online.nl
Of
IVN consulentschap Fryslân tel. 058 - 2890463 consulentschap.fryslan@ivn.nl

 

Drentse floraprijs in het nieuws

Klik hier

Persbericht 30 jarig jubileum WFD

Klik hier voor het persbericht over het 30 jarig jubileum van de WFD

18 Februari 2012: WFD Medewerkersdag

De Meent", Stationsweg 159 in ZUIDLAREN

Klik hier voor een fotoverslag van de medewerkersdag op 18 februari 2012. Tevens zijn de gehouden presentaties nog eens na te lezen.

Programma:

 

Vanaf 9:30 staat de koffie klaar

10:00 Welkom door Joop Verburg, dagvoorzitter
10:10 Drentse tournee van twee botanische landlopers in 1859: Eddy Weeda
10:45 Korte pauze
11:00 Kruidenrijke akkers: goed voor vogels, ook voor akkerflora?: Ben Koks
11:30 Uitreiking Drentse floraprijs door Ali Edelenbosch, voorzitter Stichting Het Drentse landschap.
12:00 - 13:15 Lunchpauze (voor iedereen is er soep/koffie/thee/melk)

Tijdens de pauze is er een doorlopende diapresentatie over bijzondere vondsten en de WFD excursies in 2011. Ook is er gelegenheid om je aan te melden voor het Florameetnet Drenthe, het Verspreidingsonderzoek of om van al gereserveerde meetnethokken de formulieren af te halen.

13:15 Het Drentse Florameetnet: Edwin Dijkhuis
13:40 "Waarom de Stengelloze sleutelbloem het gaat redden in de Drentsche Aa: samenwerking voor herstel": Rogier Kleine (UvA)
14:00 Drentse orchideeën in de lift: Hans Dekker
14:30 Test je florakennis….: Willem Braam/Joop Verburg
15:00 Sluiting door Joop Verburg

De WFD medewerkersdag wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de Provincie Drenthe, PRA International en de Waterschappen Reest & Wieden en Hunze & Aa's

 


19 Februari 2011: WFD Medewerkersdag

Klik hier voor een fotoverslag van de medewerkersdag 2011. Tevens zijn de sheets van de gehouden presentaties hier nog eens na te lezen.

Klik hier voor een fotoverslag van de medewerkersdag 2010. Tevens zijn de gehouden presentaties nog eens na te lezen. Klik hier voor een fotoverslag van de medewerkersdag 2009.

Een hele week planten kijken in Drenthe!
5 t/m 12 augustus 2011

Een hele week, van vrijdag 5 tot en met vrijdag 12 augustus, planten kijken in hartje Drenthe! Vanuit ons bivak bij Schoonloo zit je zo midden in een van drie grote boswachterijen: die van Schoonloo, Grolloo en Hooghalen. Dit zijn afwisselende bos- en heidegebieden met, naast productiebos, fraaie vennen met onder andere Lavendelheide en Kleine veenbes. Maar minstens even interessant zijn de kleine dorpen, sommige omgeven door voormalige eikenhakhoutbosjes (de strubben, zoals bij Schoonloo) met nog hier en daar Zevenster. De fraai begroeide kanalen en de natuurherstelprojecten van en langs de Elperstroom en het Amerdiep, onder meer gericht op herstel van vochtige heide, hebben eveneens floristisch veel te bieden. En natuurlijk steken we ook de Hondsrug over voor een bezoek aan het zogenaamde LOFAR-gebied in het Hunzedal tussen Buinen en Exloo: uiterst high-tech onderzoek van het diepe heelal gecombineerd met natuurontwikkeling (www.lofar.nl). Kortom: genoeg mooie gebieden om een hele week mee te vullen!

We verblijven op het SBB groepskampeerterrein het Uteringskamp bij Schoonloo. Al kamperend zorg je zelf voor de inwendige mens. Het alternatief is logies in een van de vele nabijgelegen accommodaties. Dit dien je echter op tijd zelf te regelen (een overzicht met overnachtingadressen is beschikbaar). In geval van slecht weer kunnen we beschikken over een tent en de nabijgelegen excursieschuur van SBB. Het weekend begint op vrijdagmiddag om 13:00 uur. Je kunt de hele week komen, maar als je dat wat te veel van het goede vindt, kun je ook een dag iets anders gaan doen. Partner en/of (klein)kinderen zijn natuurlijk van harte welkom. Het groepskampeerterrein ligt in een mooie fietsomgeving. Op loopafstand ligt de Iberenplas waar gezwommen kan worden.

Mensen die in de buurt wonen, kunnen zich ook overdag aansluiten. We vertrekken elke dag om 9:00 uur.
Nadere informatie en opgave bij Edwin Dijkhuis. Tel. 050-3600155 of e-mail edwin_anneke@online.nl

klik hier voor een fotoverslag van het inventarisatiekamp 2011

klik hier voor een fotoverslag van het in 2009 gehouden inventarisatiekamp.

Drentse floraprijs voor Hindrik Lanjouw

Klik hier om meer te lezen