BIJZONDERE VONDSTEN 2020

Latijnse naam Nederlandse naam Km hok Plaats Gevonden door Maand / Opmerkingen
Gagea lutea Bosgeelster 224-572 Roden Ton Schoenmaker Maart. Voor het eerst weer bloeiend in de tuin sinds 2015, toen de soort hier spontaan opdook
    248-549 Borger Jos Vink Maart. Eerste vondst in dit km-hok buiten de bekende groeiplaatsen in de oude kern van Borger (km-hok 249-549); in ruderale berm.
    249-554 Gasselte Janine Knol Maart. Nog niet bekende rijke groeiplaats in wegberm in kern van Gasselte
Viola sororia Zusterviooltje 263-518 Nieuw-Schoonebeek Paul Gelderloos Mei, in centrum, buiten naburige tuin waar geen exemplaren zijn gezien. Mogelijk eerder verwilderd uit een van de tuinen in de directe omgeving. Tweede melding voor Drenthe van deze uit Noord-Amerika afkomstige neofiet (https://www.verspreidingsatlas.nl/8412). De eerste vondst betrof een verwilderd exemplaar in de voegen van bestrating in Hoogeveen-West door Edwin de Weerd in april 2017 (https://waarneming.nl/waarneming/view/136341118)

 

BIJZONDERE VONDSTEN 2019

Latijnse naam Nederlandse naam Km hok Plaats Gevonden door Maand / Opmerkingen
Bolboschoenus laticarpus Oeverbies 231-525 Hoogeveen Johan Scheeres Juni: in oevervegetatie van waterloop op industriegebied Buitenvaart (https://waarneming.nl/waarneming/view/175341812 ).
Eerste zekere vondst binnen Drenthe van deze soort, die pas in 2004 als apart taxon is beschreven (https://www.verspreidingsatlas.nl/8453). Oeverbies is zowel aan de bloeiwijze als aan de vorm van de nootjes goed te onderscheiden van Heen (B. maritimus). Deze eerste Drentse groeiplaats sluit nog enigszins aan bij het overwegend fluviatiele verspreidingsgebied van Oeverbies. Omdat onder de meldingen van Heen van voor 2004 vrijwel zeker ook Oeverbies-vondsten zitten, zijn alle oudere Heen-waarnemingen, dus ook die in Drenthe) in Verspreidingsatlas opgenomen in een combinatiekaart Heen/Oeverbies (https://www.verspreidingsatlas.nl/1156).
    232-573 Eelde PWG IVN Eelde-Paterswolde Augustus. Op een aantal plekken in de oeverzone van een waterloop in het zuidwesten van Spierveen (een vrij nieuwe wijk van Eelde). Het is zeer waarschijnlijk dat Oeverbies ook al in 2005 op deze vindplaats aanwezig was, maar toen als Heen is aangestreept (o.a. door Willem Stouthamer).
Brassica rapa ssp. chinensis Paksoi 233-557 Assen Willem Braam Oktober, op een braakliggend terrein aan de Sluisstraat tussen Het kanaal en de Einsteinlaan (Luchiesland). Deze groeiplaats is voor het eerst opgegeven door Wiebe Nijlunsing via Waarneming.nl (https://waarneming.nl/observation/181406460/). Het is vermoedelijk de eerste 'wilde' vondst van een bloeiend exemplaar van deze ondersoort van Raapzaad in Drenthe. Hier groeide toen ook Bleek cypergras (Cyperus eragrostis).
Corrigiola litoralis Riempjes 226-546 Zuidhijkerzand Pauline Arends juli/augustus; massaal op drooggevallen natte laagte. Verschijnt hier al 25 jaar op dezelfde plek als de omstandigheden gunstig zijn: alleen in droge jaren, niet in jaren met een nat voorjaar en natte zomer. Ook in de droge zomer van 2018 aanwezig. Deze bedreigde Rode lijstsoort is landelijk sinds 1950 zeer ernstig achteruitgegaan (75-100%) (https://www.verspreidingsatlas.nl/0360). Volgens de Atlas van de Drentse flora (p. 156-157) was Riempjes in de periode 1970-1995 al een zeer zeldzame soort (in nog slechts negen km-hokken gevonden). Vanaf 2000 is deze voormalige kensoort van de Grondster-associatie slechts uit 5 km-hokken gemeld: In het Dwingelderveld, het Holtingerveld, de Mepper hooilanden en het Zuidhijkerzand.
Nymphaea alba ssp. candida Noordelijke waterlelie 207-530 Nijeveen Edwin Dijkhuis Augustus: in de oostelijke grensloot langs het Kuijersbosje. Van deze in Drenthe zeldzame ondersoort van de Witte waterlelie waren toen helaas alleen nog maar uitgebloeide bloemen aanwezig (https://www.verspreidingsatlas.nl/waarneming/35043296). Deze vindplaats sluit aan de verspreiding in de Wieden/Weerribben (zie https://www.verspreidingsatlas.nl/1615). De determinatie is bevestigd door Renze Haveman. In Drenthe is de soort vastgesteld in de Kolonievaart/Norgervaart en in wijken en kanalen in de omgeving van Nieuweroord bij Noordscheschut (zie Bijzondere vondsten 2016).
Sorghum halepense Wilde sorgo 258-519 Schoonebeek Paul Gelderloos Augustus, in ruderale wegberm op minstens 250 m afstand van een nabijgelegen boerderij in de omgeving van het Oosterse Bos. Eerste vondst in ZO-Drenthe en eerste Drentse vondst van deze mediterane grassoort buiten de bebouwde omgeving (https://www.verspreidingsatlas.nl/1742) .

 

BIJZONDERE VONDSTEN 2018

Latijnse naam Nederlandse naam Km hok Plaats Gevonden door Maand / Opmerkingen
Artemisia verlotiorum Herfstalsum 220-561 Veenhuizen Willie Riemsma
Immy Boonstra
Juli, laag in de oever van de wijk aan de Generaal van de Boschweg. Doordat de hoge stengels in het water zijn gevallen en zich deels weer hebben opgericht lijkt de plant in het water te groeien (zie foto's). De onderste en bovenste bladen verschillen sterk van elkaar; de onderkant is witviltig behaard. De stengel is zacht behaard en wordt naar onderen toe rood. Bij wrijven ruikt het blad naar kamfer. Het mooiste kenmerk van A. verlotiorum zijn de vrij lange wortelstokken, met verspreid uit de grond komende stengels, zoals bv bij Grote brandnetel. Op foto's op Verspreidingsatlas (https://www.verspreidingsatlas.nl/5478) is dat goed te zien. Dit is in Drenthe de derde vondst van deze uit China afkomstige soort die tot nu toe vooral uit West-Nederland is gemeld. In 2012 vond Maarten Perdeck enkele exemplaren bij Nuil en ook in de omgeving van Zuidwolde heeft Joop Verburg de soort vastgesteld. Deze waarneming staat (nog) niet op Verspredingsatlas.
    257-533 Emmen WFD excursie September
Catapodium rigidum Stijf hardgras 230-542 Beilen Willem Braam Juni, zo'n 130 bloeiende en 40 afgestorven exemplaren langs stoeprand. Tweede melding uit Drenthe van dit zeldzame grasje, dat door klimaatverandering aan een tweede leven in Nederland is begonnen. Niet in het vroegere biotoop (droge kalkgraslanden en oude muren), maar langs en tussen de straatstenen op droge, zonnige plekken in de stad (https://www.verspreidingsatlas.nl/0276). De eerste vondst in Drenthe staat op naam van Willemien Troelstra tijdens het Floronkamp in ZW-Drenthe in 2016 in km-hok 214-533 bij Uffelte.
Chenopodium giganteum Boomspinazie 256-524 Zandpol Paul Gelderloos Juni, bij het Dommerskanaal in het tuinbouwcentrum tussen Zandpol en Erica langs een nieuw geasfalteerde weg, waarvan de kanten vermoedelijk waren aangevuld met grond van elders. Chenopodium giganteum heeft nog geen officiële Nederlandse naam (https://www.verspreidingsatlas.nl/8166), maar wordt gekweekt onder de naam Boomspinazie. Het is een adventief uit India die na 2000 steeds vaker wordt gemeld, met name in West-Nederland. Deze vondst is de eerste in Drenthe. In 2016 vonden Guus de Vries en Harry Waltje een exemplaar bij Hoogkerk resp. in Groningen. Wim Vuik omschrijft zijn vindplaatsen in Utrecht met 'deze wordt steeds vaker gevonden in rommelhoekjes en vooral bij aanvoer van voornamelijk vervuilde grond'
Elatine hydropiper Klein glaskroos 227-549 Oranje Henk Jager Oktober, in oeverzone van vroegere vloeivelden Diependal bij voormalige strokartonfabriek, nu natuurgebied van Het Drentse Landschap. Tweede vondst in Drenthe van deze zeer zeldzame Rode lijstsoort van droogvallende oevers van ondiepe voedselarme tot matig voedselrijke wateren. Vóór 1990 vooral meldingen uit zoetwatergetijdengebied, maar de recente meldingen alleen uit pleistocene delen van ons land (https://www.verspreidingsatlas.nl/0433). Voor Drenthe voor het eerst vastgesteld in De Vossenberg in 2017 door Edwin Dijkhuis. De foto's zijn afkomstig van de melding op Waarneming.nl (https://waarneming.nl/waarneming/view/163365105)
Euphrasia nemorosa Bosogentroost 223-559 Veenhuizen Guus de Vries Juli , langs bospaden bij Bankenbosch (Fochteloërveen). Eerste melding uit Drenthe van deze moeilijk van Stijve ogentroost te onderscheiden nauwe verwant (https://www.verspreidingsatlas.nl/0508). Zie ook WFD nieuwsbrief 54, Bentepollen, p. 54.
Malva parviflora Kleinbloemig kaasjeskruid 233-557 Assen Guus de Vries Augustus; in ruigte van braakliggend terrein , waar enkele oude flatjes zijn afgebroken, samen met diverse verwilderde tuinplanten. Eerste vondst in Drenthe van deze tussen 1950 en 1974 ingeburgerde exoot uit Zuid-Europa, die in Noord-Nederland nog maar van drie plaatsen bekend was (https://www.verspreidingsatlas.nl/5089). Guus de Vries heeft zijn vondst uitgebreid met foto's gedocumenteerd, waarop ook de kenmerken van deze kleine Malva-soort goed zijn te zien (https://waarneming.nl/waarneming/view/161612341) Behalve Kleinbloemig kaasjeskruid werden ook enkele andere opmerkelijke soorten op dit terrein gevonden ( Zie Tabak, Boerentabak en Marokkaanse leeuwenbek)
Nicotiana rustica Boerentabak 233-557 Assen Guus de Vries Augustus; in ruigte van braakliggend terrein , waar enkele oude flatjes zijn afgebroken, samen met diverse verwilderde tuinplanten. Eerste vondst in Drenthe van deze adventief uit Noord-Amerika, die in Noord-Nederland nog maar van drie plaatsen bekend was (https://www.verspreidingsatlas.nl/1869). Zowel Edwin de Weerd ( http://waarneming.nl/waarneming/view/162752367) als Guus de Vries (http://waarneming.nl/waarneming/view/162752367) hebben foto's bij hun waarneming geplaatst. Behalve Boerentabak werden ook enkele andere opmerkelijke soorten op dit terrein gevonden (Zie Kleinbloemig kaasjeskruid, Tabak en Marokkaanse leeuwenbek)
    247-540 Schoonoord Jan Klooster Oktober, op bouwterrein.
Xanthium strumarium Late stekelnoot 256-528 Zuidbarge Paul Gelderloos Augustus, 1 exemplaar bij de Grote rietplas; Late stekelnoot is een soort van het grote rivierengebied (https://www.verspreidingsatlas.nl/2469) , met één stip in Drenthe: een vondst door Melchior van Tweel tijdens het veldwerk voor de provincie Drenthe in augustus 2010 bij Valthe (255/540).

 

BIJZONDERE VONDSTEN 2017

Latijnse naam Nederlandse naam Km hok Plaats Gevonden door Maand / Opmerkingen
Asplenium scolopendrium Tongvaren 242-568 Zuidlaren Guus de Vries November; een zaailing in een voeg in een afscheidingsmuurtje in een woonwijk bij Laarwoud. Het verspreidingskaartje van Tongvaren laat anno 2017 aanmerkelijk meer stippen zien dan de twee km-hokken waaruit deze varen van vochtige muren volgens de Atlas van de Drentse flora tot 1995 bekend was. Op nieuwe groeiplaatsen weet de soort zich vaak prima te handhaven, getuige de jaarreeksen van melding van voorkomen op dezelfde locatie (https://www.verspreidingsatlas.nl/0934). Tongvarens worden in Drenthe ook steeds vaker bij de speurtocht naar nieuwe varens in nieuwe bosjes op voormalige landbouwgrond gevonden (zie bijvoorbeeld WFD-nieuwsbrief 52- januari 2017)
Berteroa incana Grijskruid 256-530 Emmen Jan Klooster Juni, in de middenberm van de rondweg van Emmen; losse groep van meer dan 30 planten, verspreid over een gebied van enkele 10 tallen m2
Centaurium erythraea Echt duizendguldenkruid 255-524 Zandpol Paul Gelderloos Juli; 50 exx. in bermstrook van 1 meter langs N358, die twee jaar geleden is geplagd; groeit hier samen met zeker 2000 exx. Fraai duizendguldenkruid, temidden van duizenden planten Hertshoornweegbree en Rode schijnspurrie. De laatste meldingen van deze pioniersoort uit deze omgeving dateren uit 1988 en betreffen vermoedelijk ook vondsten in (nieuwe) bermen van de opritten van de rondweg vanaf de N34 bij Noordbarge (https://www.verspreidingsatlas.nl/0286).
Centaurium pulchellum Fraai duizendguldenkruid 255-524 Zandpol Paul Gelderloos Juli; zeker 2000 exx. in bermstrook van 1 meter langs N358, die twee jaar geleden is geplagd; ertussen groeien 50 exx. Echt duizendguldenkruid, temidden van duizenden planten Hertshoornweegbree en Rode schijnspurrie. Dit is de eerste melding van Fraai duizendguldenkruid in ZO-Drenthe (zie https://www.verspreidingsatlas.nl/0287).
Conyza bonariensis Gevlamde fijnstraal 224-549 Hijkersmilde Edwin de Weerd Augustus. Eerste melding uit Drenthe van zes exemplaren in ruderale berm op het industrieterrein langs de Leemdijk. Voor foto's zie https://waarneming.nl/waarneming/view/143046441. Deze Zuid-Amerikaanse neofyt is in Nederland in 1994 voor het eerst gevonden in Leiden. In stedelijke gebieden in West-, Midden- en Zuid-Nederland is Geflamde fijnstraal inmiddels ingeburgerd en vooral te vinden in stenige milieus op droge, zonnige, warme en voedselrijke plaatsen. (zie https://www.verspreidingsatlas.nl/5327). Uit Noord-Nederland is de soort nog weinig gemeld. De Plantenwerkgroep van KNNV Groningen vond deze fijnstraal met veel 'bollere' bloemhoofdjes dan de Canadese en omwindselblaadjes met opvallende rode toppen, in 2008 op een industrieterrein net over de grens met Drenthe in km-hok 220-574.
Crassula tillaea Mosbloempje 225-566 Camping Norgerberg, Norg Edwin de Weerd Maart, 4 groeiplekken. Volgens de Atlas van de Drentse flora (1999, p. 263) is in Drenthe zoeken naar de kleinste van de bloeiende landplanten van onze flora zoeken naar een speld in een hooiberg. Wie tegenwoordig echter de moeite neemt om in maart of april de dan nog lege, maar vaak vrijwel kale staanplaatsen op campings af te struinen, heeft flinke kans deze lilliputter, soms in flinke aantallen, te vinden, zoals blijkt uit het artikel van Guus de Vries over campingadventieven in de WFD-Nieuwsbrief 53. Was Mosbloempje voor 2000 vooral bekend van de kuststreek, de Waddeneilanden en het gebied van de grote rivieren (zie https://www.verspreidingsatlas.nl/1287), nadien wordt de soort ook uit andere delen van het land steeds vaker gemeld. Tot 2016 was voor Drenthe alleen een vondst bekend uit de omgeving van Dalen uit 1935; anno 2017 is de soort op minstens 8 campings uit even zoveel km-hokken vastgesteld (zie kaartje). De eerste recente vondsten staan op naam van Jelle van Dijk, die Mosbloempje in 2016 ontdekte op camping Cnossen bij het Leekstermeer en op De Tien Heugten bij Schoonloo (bron: waarneming.nl).
    228-538 Recreatiepark De Moraine, Spier Edwin de Weerd Maart
    220-537 Campings Torentjeshoek,Dwingelderveld Edwin de Weerd Maart
    221-532 Camping De Zaandplatte, Ruinen Edwin de Weerd Maart
    222-524 Camping Westerbergen, De Wolden Edwin de Weerd Maart
    245-561 Camping De Hondsrug, Eexterkoele Guus de Vries Maart, op 7 plekken
    224-577 Camping Cnossen, Leekstermeer Guus de Vries Maart
    244-548 Recreatiepark De Tien Heugten, Schoonloo Guus de Vries Maart
Echinochloa frumentacea Miljard-euro-gras 234-557 Assen Guus de Vries September; 1 ex. op een ruderale plek in een woonwijk omgeving Veemarktterrein. Eerste vondst in Drenthe van dit breedbladige gras dat nog maar op een paar plekken in Nederland is gesignaleerd en ook nog geen officiële Nederlandse naam heeft. De hier gebruikte naam is een vertaling van de Engelse (zie https://www.verspreidingsatlas.nl/8212)
Helleborus foetidus Stinkend nieskruid 255-524 Zandpol Paul Gelderloos September; tegen de betonnen steunen van de brug over het Dommerskanaal; ex. tussen betonnen rand van de brug en een biels (zie foto) kwam in januari 2018 in bloei. Ook in de berm bij de brug niet bloeiende planten. Totaal 10 exemplaren. Stinkend nieskruid heeft zich mogelijk alleen in Zuid-Limburg vanuit het zuidelijk gelegen verspreidingsgebied spontaan bevestigd. In andere delen van Nederland is deze giftige en onaangenaam ruikende soort vrijwel zeker verwilderd vanuit tuinen en ingeburgerd tussen 1975 en 1999 (https://www.verspreidingsatlas.nl/2489). Voor Drenthe is de soort een keer eerder opgegeven door Edwin de Weerd die in 2013 een exemplaar aantrof in De Ekelenberg bij Zuidwolde. De vonst bij de brug over het Dommerskanaal is vooral opmerkelijk door de groeiplaats van de bloeiende plant, die bewuste aanplant op deze plek lijkt uit te sluiten. De andere planten in de buurt zijn vermoedelijk zaailingen van deze plant.
Hyssopus officinalis Hyssop 211-535 Holtingerveld Els Prins
Teddy Dolstra
Juli, één bloeiend exemplaar langs het fietspad van de genieput naar de kleine startbaan. Dit exemplaar van dit verwilderde keukenkruid staat er al jaren en is voor het eerst hier gemeld in 2012 (Bert Meulenbeld en Peter Apperlo, zie Waarneming.nl). In 2015 gaven Menno Soes en Edwin de Weerd van vrijwel dezelfde plek een exemplaar door. Edwin de Weerd deed dat ook in 2016. In Drenthe is volgens Verspreidingsatlas alleen nog een melding bekend van Pieter Stolwijk in 1997 in de Maatlanden bij Roden (zie https://www.verspreidingsatlas.nl/0656).
Leersia oryzoides Rijstgras 209-524 Meppel Edwin Dijkhuis Juni, Langs vijver.
Malva alcea Vijfdelig kaasjeskruid 211-534 Havelterberg Karel Gort Juni; 1 ex. Langs pad naar hunebedden
    223-577 Nietap Klaas Koopman Augustus; 1 bloeiend ex. In ruigte op braakliggend terrein bij vakantoepark Cnossen aan het Leekstermeer
    231-542 Beilen Guus de Vries

November; 5 exx. In vrucht, in ruigte op braakliggend terrein. 
Vijfdelig kaasjeskruid is ook een nieuwkomer in Drenthe die in 2005 voor het eerst is gemeld uit de omgeving van Stuifzand door Freddy Mager. Met de drie vondsten in 2017 is deze archeofyt die al voor 1500 vanuit Zuid en Midden Europa is ingeburgerd nu uit 11 km-hokken bekend. In ons land is het een soort van het gebied van de grote rivieren, Zuid-Limburg en stedelijk milieu. De groeiplaatsen van de vondsten in 2017 passen goed bij de plekken waar deze soort hier gevonden wordt . In het noorden van ons land is Vijfdelig Kaasjeskruid (zeer) zeldzaam (zie https://www.verspreidingsatlas.nl/0788)

Odontites vernus s.l. Rode ogentroost 230-576 De Onlanden WFD-excursie Juli; Rode ogentroost was voor Drenthe een heel zeldzame verschijning (Werkgroep Florakartering Drenthe, 1999, p.233-234). Deze eenjarige half-parasiet, die met haar de wortels water en zouten aan grassen of zeggen onttrekt, is voor 2000 alleen bekend van Homansheem bij Bunne, waar het, samen met andere zeldzaamheden, is meegekomen met maaisel uit het Lauwersmeergebied. Volgens Verspreidinsgatlas (https://www.verspreidingsatlas.nl/2319 en https://www.verspreidingsatlas.nl/0509) dateert de eerste recente melding uit 2005, toen Ferdi Uilhoorn de soort in het beekdal van het Loonerdiep bij Kampsheide vond. Voor de jaren 2009 t/m 2012 meldt Staatsbosbeheer het voorkomen van Rode Ogentroost in de Reitma bij Elp. Daarna duikt de soort vrijwel jaarlijks wel ergens op, vooral in natuurontwikkelingsgebieden, o.a. De Blinkert bij Drijber (vanaf 2012), het Schrapveen (zie WFD-nieuwsbrief 49, 2013), Grote startbaan (2013), Norgerpetgaten (2014) en de Maatlanden (2015). (zie kaart) De vondsten in De Onlanden en de Mandelanden passen in dit beeld. In de Mandelanden is Rode ogentroost ook in 2016 al gevonden (zie WFD-nieuwsbrief-53, 2018).
    248-547 Mandelanden PWG-IVN-Borger-Odoorn  
Polycarpon tetraphyllum Kransmuur 235-559
Assen WFD-excursie September, langs een stoeprand in de woonwijk Marsdijk; derde vondst in Drenthe.
    208 -523 Meppel Guus de Vries Oktober, Industrieterrein Oevers, op bedrijventerrein bij voormalige laadplaats. Bevestiging van vondst in dezelfde omgeving in 2016 , toen de tweede groeiplek in Drenthe (zie WFD-nieuwsbrief 53, januari 2018)
Scrophularia auriculata Geoord helmkruid
230-549

Laaghalen

Jan Klooster Juni, 5 goed ontwikkelde exemplaren langs slootje naast het fietspad aan de zuidzijde van de weg Hooghalen-Smilde. Geoord helmkruid is vooral een soort van Zuid-Limburg, Midden-Brabant en het gebied van de grote rivieren (zie www.verspreidingsatlas.nl/1167). In Drenthe is het een zeer zeldzame verschijning. De beide waarnemingen uit de periode 1970-1999 zitten in de Atlas van de Drentse flora (1999, p. 362) 'verstopt' in het verspreidingskaartje van Gevleugeld helmkruid. Tussen 2000 en 2010 zijn er voor Drenthe geen vondsten van Geoord helmkruid gemeld, wel uit de omgeving van Groningen en oostelijk Friesland (zie kaartje). Sinds 2010 is Geoord helmkruid vier keer in Drenthe gevonden. Twee meldingen staan op naam van Edwin de Weerd (215-542, 2010 en 227-574, omgeving De Kleibosch, 2015). In 2016 trof Karin Uilhoorn de soort bij Kalterbroeken (km-hok 216-541). Jan Klooster zag vanaf zijn fiets pollen Helmkruid die anders waren dan die van Knopig helmkruid. Zijn vondst is door de mooie foto's van Willem Braam bevestigd.
Sparganium natans Kleinste egelskop   De Onlanden Johan Loermans augustus; eerste vondst in NW-Drenthe in meer dan 50 jaar; tweede vondst in Drenthe sinds 1992, toen deze soort in de net uitgebaggerde Grenspoel werd aangetroffen (Atlas Drentse Flora, p.326). Uitgebreidere informatie over de vindplaatas en ecologie van deze bedreigde Rode lijst soort (https://www.verspreidingsatlas.nl/1230) is te vinden in de WFD-nieuwsbrief 53, januari 2018 en op www.naturetoday.nl van 13 oktober 2017.
Stachys arvensis Akkerandoorn 245-559 Eext Karel Gort en Rob Martens Juni; 3 exx. , gemeld op waarneming.nl (https://waarneming.nl/waarneming/view/140665930)
    259-556 Drouwenermond Mark Leeuwerke September; 27 exx. (https://waarneming.nl/waarneming/view/144515320)
    233-558 Assen Guus de Vries Oktober; 74 bloeiende exx. op Volkstuincomplex Noorderpark , verspreid over verschillende locaties.
    234-566 Vries Guus de Vries November, 2 exx. op ruderale plek in woonwijk
    231-525 Hoogeveen Johan Scheeres December, in slootrand
    239-556 Rolde Guus de Vries November, 50 exx. op volkstuincomplex
      Rolde Edwin de Weerd December; 7 exx. op volkstuincomplex
    241-567 Zuidlaren IVN-plantenwerkgroep / Guus de Vries December, tijdens Eindejaarsplantenjacht, 3 exx. op volkstuincomplex, waar deze Rode lijst soort zich al jaren handhaaft, zij het met weinig exemplaren. Zie ook https://www.verspreidingsatlas.nl/1243
Trifolium campestre Liggende klaver 214-522 Rogat PWG Zuidwolde/
Edwin Dijkhuis
Juni
Verbascum blattaria Mottenkruid 257-532 Emmen Bert Blok Juni, enkele exemplaren aan de rand van een parkeerplaats in industriegebied. Deze adventief met opvallende helmdraden met violette wol is de afgelopen jaren in ZO-Drenthe van enkele groeiplaatsen gemeld (zie www.verspreidingsatlas.nl/1338).
Wolffia columbiana Colombiaanse wolffia 214-522 Rogat PWG Zuidwolde/Edwin Dijkhuis Juni, in sloot; eerste vondst in Drenthe (zie www.verspreidingsatlas.nl/6975), met dank aan Wim van der Ven voor controle.
Xanthium strumarium Late stekelnoot 208 - 523 Meppel Guus de Vries Oktober, tweede vondst in Drenthe; in berm van kanaal op Industrieterrein Oevers (zie WFD-nieuwsbrief 53, januari 2018)

 

BIJZONDERE VONDSTEN 2016

Latijnse naam Nederlandse naam Km hok Plaats Gevonden door Maand / Opmerkingen
Abutilon theophrasti Fluweelblad
230-550
250-555

Laaghalerveen
Gasselte

Willem Braam augustus, 10 exemplaren in een bietenakker.
september , 1 ex. bij Kostvlies
Fluweelblad is een echte zonaanbidder, die oorspronkelijk uit Zuidoost Europa komt. Vandaar uit heeft de soort zich succesvol naar het noorden verspreid, vermoedelijk meegelift met allerlei veevoer of landbouwzaden, in het bijzonder van (suiker)bieten. Net als elders in Nederland worden de meeste planten ook in Drenthe gevonden op bietenakkers, waarin ze niet te missen zijn, hoog boven de groene bladervlakte van de bieten uittorenend. Je zou verwachten dat de soort het afgelopen decennium geprofiteerd zou hebben van de vele warme zomers, maar er zijn juist veel minder meldingen van van Fluweelblad blijkens de trend op https://www.verspreidingsatlas.nl/1650. Ook uit Drenthe zijn vanaf 2010 maar in vijf km-hokken exemplaren waargenomen. Kennelijk is het gebruikte bietenzaad nog sterieler geworden en hebben de eerdere vestigingen niet of nauwelijks rijpe zaden in de akkers achtergelaten.
Allium zebdanense Bochtig look 232-556 Assen Willem Braam Eind april, in een gemeentelijk plantsoen. Vorig jaar is hier rigoureus gesnoeid, en nu komen de bloemen van deze soort in beeld. Waarschijnlijk hebben ze daar al enkele tientallen jaren gestaan zonder dat daar iets van te zien was Vrijwel zeker de eerste vondst in Drenthe van deze exoot uit Zuidwest-Azië, die na 1900 is verwilderd en als stinzenplant is aangeplant in de Hollandse duinen en het rivierengebied ( http://www.verspreidingsatlas.nl/5010)
Bidens radiata Riviertandzaad 221-522 Panjerd/Veeninger plas Edwin Dijkhuis
Jan Paasman
Martin Stolp
Leny Douma
Joop Verburg
september: 3 grote exemplaren in de vegetatie van het nieuwe waterbergingsgebied tussen de A28 en de Hoogeveense vaart ten noorden van Veeningen.
Eerste vondst in Drenthe (zie http://www.verspreidingsatlas.nl/2458)
Bromus secalinus Dreps 207-523 Meppel Joop Verburg 7 juli, in het oude havengebied bij een vermoedelijke graanoverslag, waar ook korenbloemen stonden. Dit is in Drenthe de tweede vondst na 1950 van deze eenjarige grassoort, die kenmerkend was voor arme wintergraanakkers (http://www.verspreidingsatlas.nl/0164). In de Atlas van de Drentse flora (1999, p.141) ) werd de kans op hervestiging van deze toen ook in de rest van Nederland vrijwel uitgestorven Rode lijst soort klein geacht. Dreps is ook nu nog een zeer zeldzame, ernstig bedreigde soort, die na 2000 maar uit vier km-hokken in Noord-Nederland is gemeld, voor een deel als niet wilde groeiplaats. Ook in dit geval betreft het vermoedelijk een adventief. Dreps is opgenomen op de lijst van beschermde plantensoorten in de nieuwe Natuurwet, die per 1 januari 2017 van kracht zal worden.
Centaurium erythraea Echt duizendgulden-kruid 254-531 Noordbarge Peter Heegen Juli, 47 bloeiende exemplaren en een flink aantal rozetten in een berm langs het fietspad door het Noordbargerbos, op een klein hoekje dat bij het maaien net was gespaard. In het gemaaide gedeelte lagen afgemaaide planten en ook rozetten. Dus het werkelijk aantal exemplaren was veel hoger.
Hoewel Echt duizendguldenkruid landelijk gezien algemeen is, is deze soort dat in Drenthe zeker niet. De laatste melding uit de omgeving van deze nieuwe vindplaats dateert uit 1988 (www.verspreidingsatlas.nl/0286)
Egeria densa Egeria 232-556
228-526
229-525

Assen
Hoogeveen
Hoogeveen
Willem Braam
Edwin de Weerd
Johan Scheeres
mei/juni: in vijver bij provinciehuis, in juni massaal in bloei.
in vijvers in woonwijken.
Egeria, ook wel Braziliaanse of Argentijnse waterpest genoemd (zie www.verspreidingsatlas.nl/5059) is een aquariumplant, die eenmaal in een geschikte vijver gekieperd, zich zeer snel vegetatief kan uitbreiden. Deze Zuidamerikaanse exoot is daarmee een ernstige bedreiging voor onze minder snel groeiende inheemse waterplanten. De landelijke verspreidingstrend is vanaf 2005 duidelijk sterk positief. De eerste Drentse melding dateert van 2007, toen Roelf Pot de soort zag in het Oranjekanaal bij Orvelte. In 2008 vond Harm Tjepkema Egeria in een stadsvijver in Coevorden. In km-hok 229-526 (Hoogeveen) is de Egeria voor het eerst opgemerkt in een vijver aan de Rozenstraat (Johan Scheerer), die hier sindsdien standhoudt. Ook in de vijver rond het Noorder sanatorium in Zuidlaren komt de soort blijkens een melding van Guus de Vries uit 2014 voor. Omdat Egeria in niet bloeiende (alleen manlijke bloemen!) toestand veel lijkt op andere waterpesten kan deze ongewenste soort over het hoofd worden gezien! Zie voor verschillen de Veldgids Invasieve waterplanten in Nederland, tabel p.32-33 (Min. v. Economische zaken, Landbouw en Innovatie, nieuwe Voedsel en waren Autoriteit, 2011)
Geranium lucidum Glanzige ooievaarsbek 208-522 Meppel Joop Verburg Mei, in de Gerard Doustraat, grote pol langs een voetpad bij een boom, maar fel in de zon.
    226-520 Zuidwolde Joop Verburg Juni, langs een donker bospad aan de oostkant van het Vlinderommetje, op een atypische plek. Was Glanzige Ooievaarsbek voor de eeuwwisseling vrijwel alleen bekend van de binnenduinrand en enkele stedelijke gebieden (o.a. Amsterdam), vanaf 2005 is deze soort van iets beschaduwde, warme en vochtige, zwak basische, uitgesproken stikstof- en voedselrijke, kalkhoudende, vaak stenige grond uit alle delen van het land gemeld, zij het ook regelmatig als 'niet wilde groeiplaats'. Dat geldt bijvoorbeeld voor de meldingen uit Groningen en omgeving (http://www.verspreidingsatlas.nl/2443).
Mogelijk is hier een verband met de onderlinge uitruil van wilde, heem- en tuinplanten door de leden van de Wilde plantenkring Haren. Bekend is dat de soort door Ubel Medema vanuit het westen is meegenomen naar zijn tuin en via de Wilde plantenkring bij vele tuinliefhebbers in en rond Haren is terechtgekomen en vandaar uit is verwilderd. De eerste Drentse meldingen stammen uit 2005 (zie kaartje).
    234-566 Vries Willem Braam Maart, honderden planten op de begraafplaats in Vries. Deze groeiplaats is voor het eerst in 2014 door Guus de Vries opgegeven.
Goodyera repens Dennenorchis   Oosterzand, Wittelte Paul Gelderloos
Alida Taylor Parkins
Maarten van Gelder
9 juli, tijdens WFD-excursie. Eén (?) exemplaar met drie bloeiaren langs beschaduwd bospad
10 juli, grote groeiplaats met zeker 100 bloeiaren.
Helemaal 'volgens het boekje' zijn vlakbij deze groeiplaatsen vrijwel tegelijker tijd twee nieuwe plekken met Dennenwolfsklauw gevonden. Deze nieuwe vondsten van Dennenorchis passen in het beeld dat deze orchissoort van oude grove dennenbossen ook in Drenthe in de lift lijkt te zitten. Landelijk staat Dennenorchis niet meer op de Rode lijst 2012 (http://www.verspreidingsatlas.nl/0590). Ze is wel opgenomen op de lijst van beschermde plantensoorten in de nieuwe Natuurwet, die op 1 januari 2017 van krachtr wordt. Ook in 2015 zijn in Drenthe twee nieuwe groeiplaatsen ontdekt, zoals gemeld in Nieuwsbrief 51, te downloaden op deze website).
Huperzia selago Dennen-wolfsklauw   Oosterzand, Wittelte Paul Gelderloos
Alida Taylor Parkins
Maarten van Gelder
9 juli, tijdens WFD-excursie. Eén rijk vertakt exemplaar met duidelijk herkenbare broedknoppen in de oksels van de bladeren in het middendeel van de stengels, met een kleine, vegetatieve uitloper; tussen kraaiheide op een met grove dennen begroeid stuifzandduin.
10 juli, veel grotere groeiplaats (zie foto), iets noordelijker van de eerste vondst, in een minder beschaduwde, gemengde bosrand.
Net als de vlakbij gevonden Dennenorchis wordt Dennenwolfsklauw de laatste jaren weer wat meer gevonden, maar ze staat nog steeds als 'kwetsbaar' op de Rode lijst 2012 (http://www.verspreidingsatlas.nl/0778)
Malva verticillata Dessertbladen 266-567 Emmercompascuum WFD-excursie 17 september: op twee plekken (5 resp. 4 exx. ) in (moes)tuin complex aan de noordrand van het dorp. Derde vondst in Drenthe, na melding uit km-hok 224-570 (oktober 2014, Guus de Vries) en vondst bij Dickninge tijdens Plantenjacht 2015-2016 (pwg.IJhorst-Staphorst, zie Bijzondere vondsten 2015) ( niet opgenomen op Verspreidingsatlas).
Lithospermum arvense Ruw parelzaad 208-523 Meppel Edwin Dijkhuis april; van deze bedreigde pioniersoort van kalkrijke(re) graanakkers (http://www.verspreidingsatlas.nl/0751) bloeide een groepje in een berm van een zandpad/half verharde weg langs de haven, nabij een voormalige overslagplaats van Agrifirm. Het laat zich makkelijk raden hoe dit graanadventief hier ooit is gekomen. Uit Drenthe zijn tot nu toe alleen vondsten van vòòr 1950 bekend uit het uiterste noorden van de provincie. Net zoals deze recente vondst bij Meppel betrof het ook hier zeer waarschijnlijk adventieven (Atlas van de Drentse flora, p. 134).
Nymphaea alba ssp. candida Noordelijke waterlelie 227-559
228-559
229-557
236-529
235-529
234-528
234-527
239-522
240-522
Huis ter Heide
Huis ter Heide
Kloosterveen
Nieuweroord
Nieuweroord
Nieuweroord
Nieuweroord
Steigerswijk
Steigerswijk

Henk Jager

Rense Haveman

 

augustus; deze ondersoort van de Witte waterlelie onderscheidt zich van de 'gewone' Witte waterlelie o.a. door verdikte nerven onderzijde blad, dat meestal rood is en waarvan de hoofdnerven van de basale bladpunten niet uit elkaar wijken, maar terug buigen. Ook liggen de bloemen deels onder water. Deze en andere verschillen vind je in de determinatiehulp op https://www.verspreidingsatlas.nl/1615.
De vondsten van Henk Jager bevestigen dat deze ondersoort nog steeds voor komt in de Norgervaart/Kolonievaart , waar de Noordelijke waterlelie in 1993 in km-hok 228-559 door Ate Dijkstra is gevonden (Atlas Drentse flora p.731) .
augustus; de vondsten van Rense Haveman in veenwijken sluiten aan bij de eerdere melding van Eddy Weeda in km-hok 235-529 in 2004. In 2016 verschijnt een uitgebreider artikel over de ecologie van de Noordelijke waterlelie in Stratiotes, het tijdschrift van de Plantensociologische Kring Nederland (PKN, www.stratiotes.net)
Potamogeton nodosus Rivierfonteinkruid 221-522 Panjerd/Veeninger plas Edwin Dijkhuis
Jan Paasman
Martin Stolp
Leny Douma
Joop Verburg
september: in de randzone van de Hoogeveense vaart ten noorden van Veeningen
Eerste vondst in Drenthe ( en heel Noord-Nederland!) (zie https://www.verspreidingsatlas.nl/0996)
Sagittaria latifolia Breed pijkkruid 234-559
236-559
227-525
230-526
Assen
Assen
Hoogeveen
Hoogeveen
Willem Braam

Johan Scheerer
augustus, enkele honderden exx. in oever vijver in Peelo
augustus, in Marsdijk
september, niet wilde groeiplaats (ongeveen 10 exx.) in wijk Schutlanden
augustus, 50 exx. in woonwijk Krakeel
Deze waterplant is een exoot uit N-America die plaatselijk is ingeburgerd (N-Brabant, Utrecht, zie https://www.verspreidingsatlas.nl/5437). Breed pijlkruid groeit op dezelfde standplaasten als ons 'eigen' Pijlkruid (Sagittaria sagittifolia). In Nederland produceert de soort geen zaden en ze moet het dus hebben van vegetatieve vermeerdering en dumpen vanuit tuinvijvers. In 2015 heeft Guus de Vries Breed pijlkruid gevonden langs een dorpsvijver in Leek, net over de Drentse grens. De eerste meldingen uit Drenthe zijn alle van 2016. De foto's van Willem Braam laten zien, dat Breed pijlkruid dichte gordels langs oevers van vijvers en plasjes kan vormen. De bloeiwijzen ogen verleidelijk, maar of het ook een echte aanwinst voor onze flora is?
Senecio nemorensis Schaduw-kruiskruid 239-569 Midlaren Leo Stockman Juli, zeker 10 groeiplaatsen met bloeiende exemplaren ter weerszijden van het fietspad langs de Vijftig Bunder. Schaduwkruiskruid is een vrij algemene soort in Zuid Limburg, maar zeldzaam in de rest van Nederland (www.verspreidingsatlas.nl/1187). De eerste meldingen in Noord Nederland, in Friesland, dateren pas van na 2005. De groeiplaats bij de Vijftig Bunder, de enige in Drenthe, is voor het eerst eind augustus 2012 opgegeven door Lukas Verboom (http://waarneming.nl/waarneming/view/71000420). Daarna is de soort hier vrijwel jaarlijks vastgesteld.
Smyrnium perfoliatum Doorwaskervel 240-563 Schipborg Els en Berry Heijman Hindrik Lanjouw mei, één bloeiend exemplaar in de berm van fietspad langs de Schapendrift tussen Zeegse en Schipborg, ter hoogte van de Burgvallen. Dit is de tweede groeiplaats in Drenthe van deze oorspronkelijk uit het oostelijk deel van het Middellandse zee-gebied afkomstige exoot, die sinds 2000 ook in Nederland is verwilderd (http://www.verspreidingsatlas.nl/5345) . De eerste Drentse meldingen betreffen steeds km-hokken 221-232/233, Benderse bij Ruinen, de eerste keer in 2007.
Stellaria pallida Duinvogelmuur 208-521 208-522 208-523 209-521 209-522 209-523 209-524 Meppel Edwin Dijkhuis Eind maart, tijdens de paasdagen op een fietstochtje in heel Meppel in gazons/bermen en boomspiegels vastgesteld. Voor Duinvogelmuur lijken we in Drenthe nog steeds een blinde vlek te hebben. Net als elders 'op het zand' in oost en zuid Nederland ( http://www.verspreidingsatlas.nl/1252) moet deze bleke bet ook in Drenthe op veel plaatsen te vinden zijn. Maar daarvoor moet je echt vroeg in het seizoen, vanaf half maart tot begin mei én op een zonnige dag vooral op pad in de bebouwde kom. Dan staan de bloemen open, die heel kleine of geen kroonbladjes hebben. Met de nieuwe vondsten in Meppel, deels uit al bekende km-hokken, is Duinvogelmuur in Drenthe nu uit 39 km-hokken bekend (zie kaartje). Vrijwel alle meldingen zijn van na 2005, grotendeels van waarnemers die het goede zoekbeeld ervoor hebben, zoals Edwin Dijkhuis en Peter Venema. Duinvogelmuur is ten onrechte niet als inheemse Drentse soort opgenomen in de Atlas van de Drentse Flora (1999). Onbekend maakt onbemind....
Veronica cymbalaria Schijnklimop-ereprijs 215-520 De Wijk Edwin Dijkhuis April. Op de begraafplaats in De Wijk vond Edwin Dijkhuis enkele exemplaren van deze nieuwkomer in de Nederlandse flora. Deze eerste vondst in Drenthe is de vierde in Nederland. Omdat Schijnklimopereprijs veel lijkt op 'gewone' Klimopereprijs is de soort mogelijk tot nu toe over het hoofd gezien. Ze zijn eigenlijk alleen aan de kleur van de bloemen en de sterk behaarde vruchten goed te onderscheiden. Dat is mooi te zien op de foto's in het Natuurbericht over deze bijzondere vondst. Ga naar https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=22587

 

BIJZONDERE VONDSTEN 2015

Latijnse naam Nederlandse naam Km hok Plaats Gevonden door Maand / Opmerkingen
Alopecurus aequalis Rosse vossenstaart 215-546 Wateren Guido Lek mei; in een opengemaakte oude slenk van de bovenloop van de Vledder Aa in het Nationaal Park Drents Friese Wold. Rosse vossenstaart is na 2000 maar uit 10 andere km-hokken in Drenthe gemeld (http://www.verspreidingsatlas.nl/0038). Het is een lastig te herkennen soort, die buiten de bloeitijd vermoedelijk makkelijk over het hoofd wordt gezien. Zie ook Nieuwsbrief 50: Bentepollen: bijzondere plantenvondsten in Drenthe in 2014.
Apium repens Kruipend moerasscherm 238-547 Holmers Han Runhaar Juli. Tijdens het uitzetten van een transect in het natuurontwikkelingsgebied De Holmers (SBB) stuitte Han Runhaar op toen nog niet bloeiende planten van overduidelijk een moerasschermsoort (zie foto), die zich later met zekerheid ontpopte als Kruipend moerasscherm. Voor Drenthe betekent dit een weerzien met deze ernstige bedreigde Rode lijstsoort sinds ver voor 1950. Kennelijk hebben de inrichtingsmaatregelen in De Holmers weer gunstige kiemomstandigheden voor Kruipend moerasscherm gecreëerd: door vee open getrapte, drassige plekken in de 's winters ondiep ondergelopen vegetatie. Het pessimisme over de terugkeer van deze soort in Drenthe, zoals verwoordt in de Atlas van de Drentse flora (p. 247), was dus niet terecht. Alle reden het weer verschijnen van deze Europees bedreigde soort die (als een van de weinige planten in Nederland) is aangewezen als Habitatrichtlijnsoort te vieren in een uitzending van Roeg op zaterdag 20 september. Zie hier. Kruipend moerasscherm komt anno 2015 in Nederland voornamelijk in Twente, Zeeuw-Vlaanderen en op enkele locaties in Noord-Brabant voor (zie http://www.verspreidingsatlas.nl/0079)
Asplenium scolopendrium Tongvaren 227-551 Assen Willem Braam 31 januari op een sluismuur aan de Groningerstraat
Tongvaren is een van de muurplanten, waarvoor in 2015 extra aandacht wordt gevraagd. Vooral in West-Nederland heeft deze varen van vochtige, beschaduwde groeiplaatsen als kademuren, sluizen en waterputten zich sinds 1990 flink uitgebreid (zie http://www.verspreidingsatlas.nl/0934). Ook het aantal meldingen uit Drenthe is sinds het verschijnen van de Atlas van de Drentse flora (1999) toegenomen: vóór 2000 uit twee km-hokken, nadien uit minstens 12. De positieve trend van de soort, vooral in stedelijk gebied, is deels toe te schrijven aan de zachte winters van de afgelopen jaren. De soort profiteert vermoedelijk ook van de (voor veel andere soorten veel te) hoge stikstofbelasting.
Bromus secalinus Dreps 238-540 Westerbork WFD excursie 4 juli, ongeveer 5 planten gevonden tussen de hoge grazige begroeiing in een berm tijdens de WFD excursie, in tropische hitte, naar het Reijntjesveld. Dit is in Drenthe de eerste vondst na 1950 van deze eenjarige grassoort, die kenmerkend was voor arme wintergraanakkers. In de Atlas van de Drentse flora (1999, p.141) ) werd de kans op hervestiging van deze toen ook in de rest van Nederland vrijwel uitgestorven Rode lijst soort klein geacht. Dreps is ook nu nog een zeer zeldzame, ernstig bedreigde soort, die na 2000 maar uit drie atlashokken in Noord-Nederland is gemeld (http://www.verspreidingsatlas.nl/0164).
Cardamine hamiltonii Aziatische veldkers 208-524 Meppel- kerkhof/crematorium Edwin Dijkhuis 30 december tijdens Eindejaarsplantenjacht. Na de eerste vondst, voorjaar 2014 (zie Bijzondere vondsten 2014), is deze nieuwe Veldkers-soort al in heel wat km-hokken, vooral binnen stedelijk gebied, gevonden. De meeste meldingen zijn via Waarneming.nl binnengekomen. Binnen Drenthe zijn het zuidwesten en noorden van de provincie tot nu toe de gebieden met de meeste waarnemingen (zie http://www.verspreidingsatlas.nl/5651).
    208-522 Meppel- Bergierslanden Edwin Dijkhuis in voortuin
Chrysosplenium oppositifolium Paarbladig goudveil 247/248-530/531 Oosterhesselen, De Klencke Jeroen Osinga April, meerdere groeiplekken langs sloot, die uitkomt in de Boksloot, onder bos langs terrein van Natuurmonumenten. Deze groeiplaats van Paarbladig goudveil is sinds 2004 bekend en de tweede in Drenthe. Net als Verspreidbladig goudveil (C. alternifolium) is Paarbladig goudveil gebonden aan drassige, beschaduwde plaatsen met sterke kwel (zie Atlas van de Drentse flora, p. 632). Beide soorten zijn dan ook vooral bekend van brongebieden in Twenthe, langs de Veluwezoom en in Zuid-Limburg (zie http://www.verspreidingsatlas.nl/0323).
Crassula helmsii Watercrassula 222-574 Terheijl Lubbert Dijk juni, in een verlande poel aan de Vaghevuursche laan tegen het Natuurschoonbos aan (ongeveer 7 meter bij 7 meter),en het groeit ook door en tussen het gras de kanten op. Deze recent ingeburgerde aquarium- en vijverplant heeft zich sinds 2005 ook in Drenthe in steeds meer, vaak pas gegraven, poelen of laagten gevestigd. Deze vondst bij Terheijl is tot nu toe voor Drenthe de noordelijkste groeiplaats van deze exoot, die vooral op de pleistocene delen van ons land en in de duinen haar ontembare groeikracht ontplooit, ten koste van de andere waterflora- en fauna (http://www.verspreidingsatlas.nl/5307)
Dittrichia graveolens Kamferalant zie kaartje langs A32 en A28 Edwin de Weerd
Willem Braam
oktober/november: na de eerste meldingen uit twee km-hokken langs de A28/A32 bij Meppel het najaar van 2014 is deze kleverige, bij kneuzen naar kamfer ruikende eenjarige composiet al in 10 km-hokken vanaf Assen Noord tot bij De Punt, op de grens met Groningen, achter de vangrail van de A28 gesignaleerd en ook op het verkeersknooppunt A28/A37 net ten zuiden van Hoogeveen. Het is opmerkelijk dat Kamferalant tot nu toe vrijwel uitsluitend op plekken met op- en afritten van de genoemde snelwegen wordt gezien. Zal de soort in de komende jaren in de herfst als een donkergeel lint de automobilist begeleiden, zoals het witte lint van Deens lepelblad in april? Het verspreidingskaartje kaartje is geactualiseerd ten opzichte van dat in Bentepollen, Nieuwsbrief 51 (2015). (zie ook http://www.verspreidingsatlas.nl/2483)
Erucastrum gallicum Schijnraket 221-574 Terheijl Lubbert Dijk Augustus. Op het erf van kwekerij De Baggelhof komen al enkele jaren exemplaren van deze Rode lijst-soort tot bloei. Vermoedelijk is de plant, die van oorsprong Zuid- en het westen van Midden-Europa als verspreidingsgebied heeft, meegekomen in een pot met cultuurplanten. In Nederland komt de soort vooral voor in het rivierengebied (rivieroevers, wegbermen), op plekken met klei in de bodem (http://www.verspreidingsatlas.nl/0484#). Volgens de Atlas van de Drentse flora (p. 175) is Schijnraket in de periode 1970-1996 niet gemeld. Er zijn alleen wat oude opgaven van voor 1950 bekend, juist ook in de omgeving van deze nieuwe groeiplek (km-hok 223-572). De stip op Verspreidingsatlas in ZO-Drenthe blijkt een opgave uit 1975 te zijn uit km-hok 253-529, bij Willemsoord, ten ZO van Erm. Deze melding berust op het voorkomen van één exemplaar langs een sloot tussen weilanden en akkers (gegevens provincie Drenthe). Bij het samenstellen van de Atlas van de Drentse flora is deze waarneming als te onbetrouwbaar niet opgenomen. Het hernieuwde optreden van deze crucifeer met bleekgele, groen geaderde bloemen, zoals verwacht in de Atlas van de Drentse flora is dus een feit en het lijkt niet zo kortstondig als toen ingeschat.
Herniaria glabra Kaal breukkruid 238-540 Westerbork WFD excursie 4 juli, op een klein industrieterrein. Toen het zoekbeeld van een lichtgroen matje eenmaal op het netvlies stond, werd dit laagblijvende plantje van storingsmilieus hier op verschillende plekken gevonden. Kaal breukkruid is in de periode van de Atlas van de Drentse flora (1970-1996) maar een keer in Drenthe gevonden (op een parkeerplaats bij Norg, p. 226). Sinds 2000 neemt het aantal vondsten van deze pionier van open, grazige plekken op zandgrond, met hoofdverspreiding langs de grote rivieren, ook in Drenthe toe. (http://www.verspreidingsatlas.nl/0609).
Linum catharticum Geelhartje 247-560 Gieterlanden Willie Riemsma juli, twee groeiplaatsen van Geelhartje in het terrein van de WMD.
    215-549 Aekingerzand (Kale duinen) R. Riemersma Deze soort van open plekken in open, schrale, droge tot vochtige grazige vegetaties is hier voor het eerst in september 2014 gevonden. Volgens de Atlas van de Drentse flora (1999, p. 461) is Geelhartje in de periode na 1950 pas in 1987 weer in Drenthe vastgesteld in de Reitma. Uit de gegevens op www.waarneming.nl blijkt dat Geelhartje de laatste jaren vaker wordt gemeld. De vondsten uit dit jaar zijn hier vermeld. Ook landelijk toont deze Rode lijstsoort een licht opgaande trend, al kunnen de aantallen van jaar tot jaar sterk fluctueren.
    222-534 Benderse heide (Dwingelderveld) Edwin de Weerd  
    212-533 Grote startbaan Havelte Edwin de Weerd, André Goedhart, Hans Dekker  
    228-528 Hoogeveen, industriegebied Toldijk Hans Dekker  
Lycopodium clavatum Grote wolfsklauw 249-536 Sleenerzand Peter Heegen Mei. Groeiplaats van ca. 3,5 m2 in een voormalig stuifzandgebiedje in het Sleenerzand, op een wat vochtiger plaats hier. Daar de groeiplaats met opslag dreigde te overgroeien is opslag hier in samenwerking met een lagere school uit Noord Sleen verwijderd. Uit dit km-hok is de soort voor het laatst in 1993 gemeld door Lubbert Dijk, samen met Kraaihei, Gewone dophei en Pijpenstrootje. Of het ook dezelfde plek betrof is niet bekend. De aanwezigheid van deze bedreigde Rode lijstsoort is in september 2015 bevestigd door Japchen Lenstra (http://waarneming.nl/waarneming/view/108787888). Uit het kaartje op Verspreidingsatlas valt af te lezen dat er in dit deel van Drenthe nogal wat km-hokken zijn, waaruit na 1990 Grote wolfsklauw niet meer is gemeld (http://www.verspreidingsatlas.nl/0775). Omdat Grote wolfsklauw na 1950 sterk achteruit is gegaan, is het een van de soorten waarvan het actualiseren van de verspreiding dringend gewenst is. De winter is daarvoor een geschikte tijd, dus wie wil kijken of Grote wolfsklauw toch nog in een bepaald km-hok aanwezig is, kan zo'n hok reserveren op www.verspreidingsatlas.nl: Staat deze plant er nog?
Malva verticillata Dessertbladen 214-520 De Wijk, op Dickninge Plantenwerkgroep Natuurbeschermings- vereniging "IJhorst-Staphorst e.o." Op 30 december tijdens de Eindejaarsplantenjacht bloeiende exemplaren van Dessertbladen gevonden op een stuk land dat vroeger in gebruik was als maisland. Nu ingezaaid met kruiden waaronder o.a. Groot kaasjeskruid, Gele ganzenbloem en Goudsbloem. Dit is de tweede melding uit Drenthe. Een ontsnapt exemplaar van deze moestuinplant is voor het eerst in 2014 door Guus de Vries opgemerkt (http://www.waarneming.nl/waarneming/view/88955230). Dessertbladen is sinds de eeuwwisseling aan het inburgeren. De meeste meldingen komen tot nu toe uit Noord-Brabant en de omgeving van Arnhem-Nijmegen (http://www.verspreidingsatlas.nl/5410)
Pulicaria vulgaris Klein vlooienkruid 240-531 Mepper Hooilanden Arnout Jan Rossenaar Augustus, eerste groeiplaats in Drenthe met ongeveer 10 bloeiende exemplaren; in september door Edwin de Weerd ongeveer 30 exemplaren gevonden. Deze eenjarige pionier van matig voedselarme, vochtige grond is een kenmerkende Natura2000-soort van het rivierengebied (http://www.verspreidingsatlas.nl/1030), die mogelijk via ganzen of eenden in Drenthe is beland.
Verbascum lychnitis Melige toorts 244-519 Klooster bij Coevorden Harm Tjepkema Juni. Eerste vondst van deze soort in Drenthe! Van deze tweejarige met als meel bestoven, viltig behaarde bloeiwijze en stengel groeiden een tiental planten op een overhoekje (pony-weitje) tussen de N34 en de buurtschap "t Klooster". Het is een soort van kalkrijke zomen die vooral langs de grote rivieren en in de duinen voorkomt. De bloemen zijn meestal wit, maar soms ook geel (http://www.verspreidingsatlas.nl/1339).

 

BIJZONDERE VONDSTEN 2014

Latijnse naam Nederlandse naam Km hok Plaats Gevonden door Maand / Opmerkingen
Adoxa moschatellina Muskuskruid 227-551 Smilde Alida Taylor Parker
/ Maarten van Gelder
Maart
Grote plek in het Kyllotsbos. Opmerkelijke vondst omdat deze buiten bekende verspreidingsgebied in Drenthe ligt. Soort ook niet eerder van uit dit atlasblok (12.52) gemeld (zie http://www.verspreidingsatlas.nl/0010). Spontane vestiging lijkt zeer onwaarschijnlijk. Niet uitgesloten dat bron tuinafval is.
Arnoseris minima Korensla 213-520
213-521
Havixhorst, De Wijk Joop Verburg Juli
Zolang de rogge op de es achter De Lokkerij nog niet is gemaaid zijn hier nog honderden exemplaren van deze inmiddels zeer zeldzame akkerplant te vinden. Deze gele composiet met zijn kenmerkende verdikte bloemsteel onder het bloemhoofdje houdt in Drenthe alleen nog in een paar akkerreservaten stand. Ook in de rest van hoog Nederland is Korensla met een lantaarntje te zoeken. Ze staat dan ook als ernstig bedreigd op de Rode lijst (zie http://www.verspreidingsatlas.nl/0094).
Asplenium scolopendrium Tongvaren 256-534 Emmen Peter Heegen September
Op een muurtje aan de Stationstraat in Emmen. Is hier al begin februari 2013 ontdekt. Net als vooral in West-Nederland (zie http://www.verspreidingsatlas.nl/0934) duikt deze varensoort ook in Drenthe steeds vaker op. Wordt in de Atlas van de Drentse flora (1999) melding gemaakt van maar twee groeiplaatsen, beide in oude waterputten, sinds 2000 is Tongvaren zeker in meer dan 10 km-hokken vastgesteld. Eenmaal gevestigd houdt Tongvaren vaak lang stand; ook worden in volgende jaren meer exemplaren gevonden.
Cardamine hamiltonii Aziatische veldkers

225-521

228-527


230-528

Zuidwolde

Hoogeveen


 

Hoogeveen-De Wieken

Joop Verburg

Edwin de Weerd


 

Willem Braam

Maart
Net voor de WFD-dag meldde een Natuurbericht van FLORON, dat er een nieuwe soort veldkers was ontdekt en beschreven. Het gaat om de Aziatische veldkers. De indruk bestaat dat de soort eigenlijk al langer in Nederland voorkomt, maar nooit is herkend. Gevraagd werd om eens in de eigen omgeving te kijken of Aziatische veldkers daar ook voorkomt door te letten op de volgende kenmerken:
1. Meeldraden 6 (net als bij Bosveldkers)
2. Geen bladrozet
3. Bovenkant van de bladeren geheel kaal
4. Deelblaadjes veelal ongeveer drielobbig.
Edwin de Weerd zocht in Hoogeveen op het parkeerterrein van zijn werk en vond de soort snel. Joop Verburg werd in de rolstoel door een van zijn dochters rondgereden (dat is toch een voordeel wanneer je iets gebroken hebt) en trof het plantje aan bij Tonckenshuys in Zuidwolde (zie foto’s). De soort blijkt dus veel breder verspreid dan gedacht en is ook in Drenthe kennelijk al op veel plaatsen te vinden. Bij de familie Dijkhuis groeide ook vorig jaar al een exemplaar in een plantenpot in hun tuin in Zuidlaren. Maar Edwin ontdekte deze pas toen hij er in Wijchen eens goed naar keek. Dat was dus eigenlijk de eerste vondst in Drenthe.
Ook in de uitzending van Vroege vogels van 16 februari is aandacht aan deze nieuweling van de Nederlandse flora besteed, te beluisteren via deze link .

In Gorteria 37 -2 , januari 2015 is een uitgebreid artikel over Aziatische veldkers opgenomen (p.64 – 69) waarin ook een determinatiesleutel voor het onderscheid met Kleine veldkers en Bosveldkers.


April
Carex brizoides Trilgraszegge 228-569 omgeving Bunnerveen Lubbert Dijk Juni
In berm bij kruispunt Vaartweg, Roderweg en Nijlandse Weg, ongeveer 36 m2, met ertusssen wat Rimpelroos (Rosa rugosa). Net als elders in Nederland (zie http://www.verspreidingsatlas.nl/0216) breidt deze dichte haarden vormende zeggesoort zich ook in Drenthe langzaam uit. De in de Atlas van de Drentse flora (1999) vermoedde lichte toename lijkt uit te komen: van 6 km-hokken toen naar 14 nu. Opvallend is dat 7 van de acht nieuwe groeiplaatsen in Noord-Drenthe gevonden zijn (zie kaartje).
Cladium mariscus Galigaan 232-576 Eelderwoklde IVN-Plantenwerkgroep Roden Juli
Tijdens het veldwerk in dit HNS-hok 2014 was ook toestemming gekregen voor een bezoek aan het particuliere en niet vrij toegankelijke natuurgebied Het Elsburger Onland. Binnen dit petgatencomplex handhaaft zich nog steeds op twee plekken Galigaan, dat hier ook tot bloei komt. Het is de enige groeiplaats van deze soort in Drenthe en een van de zeer weinige in NO-Nederland (zie http://www.verspreidingsatlas.nl/0337).
Cuscuta epithymum Klein warkruid 249-554

211-543


228-548

Gasselte

Doldersum


Hijkerveld
deelnemers WFD-excursie

Ali Klinkhamer


Willem Braam/Ferdi Uilhoorn
Augustus
Tijdens inventariseren van Klokjesgentianen op Gasselterheide is op twee, vrij recent geplagde plaatsen Duivelsnaaigaren gevonden. Eén groeiplek is 10 m2 groot! Klein warkruid is in Drenthe sinds 2000 maar uit 13 atlasblokken gemeld (www.verspreidingsatlas.nl/0379).


September
Groeiplek van ongeveer 1 m2, gevonden tijdens WFD-excursie op 6 september op het Bouwersveld.

Augustus
Echinochloa muricata Stekelige hanenpoot 234-557 Assen Edwin Dijkhuis Oktober
Terwijl Stekelige hanenpoot in bijvoorbeeld Twente, op de Utrechtse heuvelrug, in Noord-Brabant en Noord- en Zuid- Limburg na 2005 flink is ingeburgerd (zie http://www.verspreidingsatlas.nl/5474) is de soort uit Drenthe nog maar weinig gemeld. Na de eerste vondsten van Edwin Dijkhuis in 2005 op twee plaatsen bij Vriezerbrug, bij Meppel in 2007 (door Peter Venema) en in 2010 (weer door Edwin) bij een zanddepot in Hijkersmilde, duurde het vier jaar voor Stekelige hanenpoot weer in Drenthe werd vastgesteld. En opnieuw was het Edwin Dijkhuis die (vanuit de auto!) de soort herkende aan de kenmerkende schuine bladvoet op een rotonde in aanleg vlakbij het Veemarktterrein in Assen. Door die schuine bladvoet staan de bladen niet recht af maar meer sierlijk in een boog. Ook via Waarneming.nl zijn dit jaar twee meldingen van Echinochloa muricata verschenen, één , ook in oktober, in een km-hok grenzend aan dat van de groeiplaats op de rotonde. In Drenthe is Stekelige hanenpoot nu uit 6 km-hokken bekend, maar vermoedelijk is de soort op meer ruderale plaatsen en maisakkers te vinden. We hebben mogelijk (nog) niet het goede zoekbeeld.
Filago arvensis Akkerviltkruid 225-531 Nieuw Balinge Gertjan van Noord Augustus
Akkerviltkruid handhaaft zich al vanaf 2009 in de berm tussen zandweg en fietspad in het natuurontwikkelingsgebied Lentsche Veen bij Nieuw Balinge. Dit is tot nu toe de enige groeiplaats van deze zeer zeldzame Rode lijstsoort in Drenthe (www.verspreidingsatlas.nl/0522). Zie ook waarneming.nl
Galeopsis speciosa Dauwnetel 215-526 Ruinerwold Joop Verburg Juli
In de berm van de Dijksmansweg, het fietspad tussen Ruinerwold en Berghuizen, samen met Gagel en Brede wespenorchis. Kwam je Dauwnetel volgens de Atlas van de Drentse flora (1999, gegevens 1970 - 1997) nog redelijk vaak in een akker of wegberm tegen, nadien is het aantal meldingen van deze sierlijke soort jaarlijk op de vingers van één hand te tellen. Meestal komen die meldingen uit de oude bolwerken (zie kaartje). Landelijk gaat het ook niet goed met Dauwnetel. Deze eenjarige staat als kwetsbaar op de Rode lijst (zie http://www.verspreidingsatlas.nl/0542)
Hypericum elodes Moerashertshooi 233-536 Wijster WFD-excursie
Freddy Mager
Juni
Augustus
Moerashertshooi is een van de bijzondere soorten die na het uitvoeren van natuurontwikkelingsmaatregelen in het Reigersveen (bij landgoed De Vossenberg) verschenen zijn. Sinds de eerste vondst bij Dalen, midden tachtiger jaren vorig eeuw, is dit de vijfde plek in Drenthe waar deze Rode lijst soort is gevonden (zie http://www.verspreidingsatlas.nl/0644). Op twee daarvan (bij Hollandsche veld en bij Emmen) is Moerashertshooi mogelijk al weer verdwenen.
Hypericum humifusum Liggend hertshooi

241-558


226-534


229-531


232-576


225-535


Anderen


Dwingelderveld


Boerveense Plassen

Elsburger Onland

Kraloo


deelnemers Grassen- en zeggencursus

Joop VerburgHero Moorlag


PWG IVN Roden


Roos Meijering
Hoewel geen zeldzaamheid in Drenthe, toch kom je de helder gele sterretjes van Liggend hertshooi niet zo heel vaak tegen. De meeste kans maak je op een plagplek of in een net afgegraven natuurontwikkelingsgebied. Sommige groeiplaatsen zijn heel bestendig, zoals in de Boerveense plassen. Bijzonder was de vondst van één bloeiend exemplaar in het Elsburger Onland, vlak bij de plek waar de soort ook in 1975 werd gevonden. Op het kaartje op Verspreidingsatlas (zie http://www.verspreidingsatlas.nl/0646) lijkt deze pionier op vrij voedselarme vochtige grond in Drenthe na 2000 in vergelijking met bijvoorbeeld Noord-Brabant minder vaak gemeld te zijn. Volgens de voorlopige resultaten van het WFD-meetnet behoort Liggend hertshooi tot de soorten die ten opzichte van de situatie in de Atlas van de Drentse flora (1999) een licht positieve trend laten zien, maar te weinig om van een echte toename te spreken.

Mei, op recent afgegraven perceel langs Scheebroeker loop.


Juli
Op pad naar nieuwe uitkijktoren, samen met Grondster en Eenjarige hardbloem

Juli
Is hier jaarlijks aanwezig

Juli
Tijdens inventarisatie voor HNS

September
Op recent afgegraven voormalig perceel in het Noordenveld bij Holtveen (Nationaal park Dwingelderveld)
Narcissus pseudonarcissus ssp. pseudonarcissus Wilde narcis 212-538

209-536

209-537

210-537

211-537

213-538
Wapserveen Hans Dekker


Alida Taylor Parker
/ Maarten van Gelder
Maart
Begin maart ontdekte Hans Dekker nog in knop staande exemplaren in een tuin bij een boerderij in Wapserveen. Op de oude kaart van Beijerinck zijn ook stippen in Wapserveen zijn aangegeven. Omdat dit deel van het verspreidingsgbied (http://www.verspreidingsatlas.nl/0856) bij onze voorjaarsexpedities nog niet is bezocht, hebben Alida Taylor Parker en Maarten van Gelder eind maart de hele bebouwde kom van Wapserveen tot aan de grens met Overijssel doorgelopen. Wilde narcis is daarbij in 6 km-hokken in Wapserveen vastgesteld (zie kaartje). Zij vonden ze niet in tuinen, maar in de bermen. Echter nooit veel polletjes bij elkaar. De planten langs de zijweg op het terrein van kwekerij 'De vrolijke Noot' zijn daar door de eigenaar uitgeplant vanuit een walletje, dat in het kader van de ruilverkaveling is aangelegd. Op deze originele groeiplaats zijn ze ook nog steeds aanwezig.
Parnassia palustris Parnassia   Holtingerveld Hans Dekker
Machiel de Vos
Augustus
Bloeiende pollen van deze prachtige Rode lijst soort zijn nu ook gevonden op de Grote startbaan bij Havelte. Het vermoeden is dat het hier ook weer om de kustvorm gaat. Dit wordt momenteel door het IBED (UvA) in Amsterdam onderzocht. Dit is de zesde plek in Drenthe waar Parnassia zonder bewust inbrengen met maaisel is verschenen.
Pulicaria dysenterica Heelblaadjes 228-569
224-572
216-527
Hoogeveen
RodenRuinerwold
Hero Moorlag
Ton SchoenmakerJoop Verburg
Juli
Drie bloeiende exemplaren in ee ruige rand van een park in de woonwijk De Weide. In tegenstelling tot in 'laag' Nederland is Heelblaadjes op de hogere, kalkarme zandgronden een zeldzame verschijning (zie http://www.verspreidingsatlas.nl/1029). Dat geldt ook voor Drenthe, al is deze donkergele composiet sinds 2000 wat vaker gemeld (zie kaartje). Hoewel die groeiplaatsen natuurlijk ogen, zal in veel gevallen vermoedelijk toch sprake zijn van verwildering uit nabij gelegen tuinen.

Juli
Groeiplek in een (meestal) droge greppel van circa 40 planten, die zeker al sinds 2008 aanwezig is. Mogelijk uit zaad in een bloemrijk mengsel, want her en der staan in het gebiedje ook Lupinen.
September
Bij de helofietenvijver van de WMD
Pyrola rotundifolia Rond wintergroen 234-554 Assen, Van Boeijenoord Willem Braam Juli
In het pallet van de soorten die via maaisel uit het Lauwersmeergebied een plek gevonden hebben in het natuurontwikkelingsgebiedje op het terrein van Van Boeijenoord in Assen is het verschijnen van Rond wintergroen niet helemaal onverwacht. Zoals in de Atlas van de Drentse flora (1999) vermeld, duikt de soort vaak op 'op enigszins gestoorde, met kalk verrijkte plekken in overigens wel voedselarm en humeus milieu' of 'op plaatsen waar kalkhoudende leem is aangebracht'. Zulke kalkrijkere plekken ontstaan ook door inrichtingsmaatregelen zoals in Holmers-Halkenbroek waar Rond wintergroen in 2011 verscheen en op de Zuidoevers langs het Zuidlaardermeer, ook in 2011. Het is afwachten hoe lang Pyrola rotundifolia zich hier weet te handhaven. Landelijk lijkt de soort vaker gevonden te worden, maar dat geldt voornamelijk voor de duinstreek en de Waddeneilanden (zie http://www.verspreidingsatlas.nl/1034).
Saxifraga tridactylites Kandelaartje 221-533 Dwingelderveld Joop Verburg Mei
Uit het bericht van Joop: "Vandaag was ik bij de Benderse. Op mijn gemak liep ik rond tot ik achter het bezoekerscentrum tussen de veldkeitjes ineens kleine witte bloempjes zag. “Wat heb ik nu aan mijn krukken hangen?” dacht ik en ik realiseerde me dat ik naar Saxifraga tridactylis stond te kijken. Het leek me een opmerkelijke vondst en omdat ik toch daar was, keek ik in de bibilotheek van Benderse en jawel: de Atlas van de Drentse flora stond in de rij. Ergens achterin (p. 734) stond tot mijn verrassing: Saxifraga tridactylis is in 1997 toevallig gevonden op het ecodak van Benderse. Wel, 17 jaar na dato staat het Kandelaartje er nog steeds; een stuk of 10 plantjes vergezeld door Klein tasjeskruid en een aantal andere gewone kruidjes. " Kandelaartje komt algemeen voor op kalkrijke, open plekken in de duinen en langs de grote rivieren, maar is daarbuiten een zeldzame, vaak incidentele verschijning (http://www.verspreidingsatlas.nl/1146). Behalve bij het bezoekerscentrum aan de Benderse, is deze plantendwerg in Drenthe in 2001 gevonden (enkele honderden exemplaren in bloei) op industrieterrein De Heege bij Coevorden (km-hok 254-519), direct achter het (voormalige) Gulf pompstation (Stevinweg). In 2002 is de soort ook nog gemeld uit het aangrenzende km-hok 245-518. Wie weet handhaaft Kandelaartje zich ook hier?
Sutera cordata Tapijtbloem 234-572 Eelde Guus de Vries Oktober
Eerste vondst in Drenthe van deze exoot uit Zuid-Afrika, bij een kippenren in Eelde (zie http://waarneming.nl/waarneming/view/89573444). Dit lid van de Helmkruid-familie is tot nu toe vooral in West-Nederland in stedelijk gebied verwilderd gevonden (zie http://www.verspreidingsatlas.nl/5516). De eerste vondst in Noord-Nederland was in de stad Groningen (Oosterpoort), eind 2013, in de voegen tussen de klinkers van een trottoir. Uit hetzelfde km-hok is de soort ook in 2014 gemeld (zie waarneming.nl).
Tephroseris palustris Moerasandijvie 233-530 Tiendeveen Freddy Mager Augustus
In slibdepot. Moerasandijvie is na 2000 maar af en toe gemeld (zie http://www.verspreidingsatlas.nl/1184). Werd de soort in Drenthe in de vorige eeuw vooral op toen nog deels in gebruik zijnde vloeivelden gevonden (Atlas van de Drentse flora, 199, p. 257-258), de laatste decennia bieden net ontgraven natuurontwikkelingsgebieden tijdelijk, vaak maar een seizoen, een geschikt kiembed, zoals de Onlanden in NW-Drenthe, het Hunzedal, Lofar, Holmers-Halkenbroek en de Eekmaten bij de Vosbergen. Meestal gaat het om één of maar een paar exemplaren. Zie ook de waarnemingen in Meppel en de Onlanden.
Vicia tenuifolia Stijve wikke 237-538 Garminge Jan Klooster Juli/Augustus
De forse trossen van blauwpaarse bloemen van deze zeldzame wikkesoort (zie http://www.verspreidingsatlas.nl/1754) vielen zelfs vanaf de N31 duidelijk op in de (ingezaaide) bloemrijke akker met tussen de rogge, tarwe, haver en gerst, Korenbloem, Kleine klaproos en andere akkerkruiden. Stijve wikke zaden maakten dus vrijwel zeker deel uit van het mengsel. Het is de tweede keer dat Stijve wikke uit Drenthe is gemeld. In 2005 vond Homme Vrieling de soort op een braakliggend terrein langs de Drentsche Hoofdvaart in Assen.

BIJZONDERE VONDSTEN 2013

Latijnse naam Nederlandse naam Km hok Plaats Gevonden door Maand / Opmerkingen
Bolboschoenus maritimus Heen

218-576

Een-West

Lubbert Dijk

Augustus
Op de bodem en deels talud van een droogvallende sloot, aan de Grensweg.
De plek is ongeveer 40 meter lang en 1 meter breed. Heen is in Nederland een zeer algemeen voorkomende plant, maar in Drenthe (en de overige pleistocene zandstreken) zeer zeldzaam. (zie kaartje op http://www.verspreidingsatlas.nl/1156 )
Elatine hexandra Gesteeld glaskroos

230-555
231-555

Baggelhuizerplas, Assen

Peter Venema

Juni
Glaskroossoorten zijn zeldzame, kleine, veelal kortlevende, planten die gebonden zijn aan periodiek droogvallende plaatsen. Gesteeld glaskroos komt vooral in het pleistocene deel van Nederland voor en breidt zich recent uit. In het noorden is het echter nog een zeldzaamheid. Dit is de vierde en vijfde melding uit Drenthe.
Lamium confertum Brede dovenetel

248-547

Mandelanden

WFD excursie

Juni
Tijdens de WFD excursie op 1 juni hebben we de fonkelnieuwe natuur van de Mandelanden, bovenloop van het Voorste diep, bij Borger bekeken. In de pioniersvegetatie stond onder andere de zeldzame Brede dovenetel, een soort die niet eerder in Drenthe is waargenomen! (zie kaartje op http://www.verspreidingsatlas.nl/0705).
Odontitis vernus subsp. serotinus Rode ogentroost

226-515 en 225-516

Schrapveen

WFD excursie

Augustus
Tijdens de WFD excursie, waarbij we ditmaal het Schrapveen in de bovenloop van de Reest hebben bezocht, is in twee km-hokken Rode Ogentroost aangetroffen. Deze fraaie halfparasiet is uitermate zeldzaam in Drenthe. Voor 1950 is het op verschillende plaatsten verspreid door de provincie waargenomen Zie http://www.verspreidingsatlas.nl/0509 In de atlasperiode is het alleen bekend van het natuurontwikkelingsterrein Homansheem, waar het met maaisel uit de Lauwersmeer is geïntroduceerd. Sindsdien is het waargenomen in Kampsheide (2005), De Holmers (2009) en nu dus op twee plekken (met slechts enkele planten) in het Schrapveen.
Rubus canadensis  

233-555

Asserbos

Peter Venema

Juli
Een nieuwe soort voor Drenthe.
Veronica acinifolia Steentijmereprijs

227-525

Hoogeveen

Joop Verburg

Mei
Nieuw voor Drenthe. Steentijmerepijs, een soort met een overwegend (sub)mediterrane verspreiding, is uitermate zeldzaam en tot op heden alleen in de provincie Brabant waargenomen (zie kaartje op http://www.verspreidingsatlas.nl/5372). In Hoogeveen stond het in een gemeentelijke berm.

 

BIJZONDERE VONDSTEN 2012

Latijnse naam Nederlandse naam Km hok Plaats Gevonden door Maand / Opmerkingen
Asplenium scolopendrium Tongvaren

222-547

Hoogersmilde

Edwin Dijkhuis

Juni
10e melding van deze in Drenthe zeer zeldzame varen. Lijkt de laatste jaren vaker te worden gevonden. Het betreft een groot aantal (circa 20) planten op de onderzijde van een vochtige achtermuur van een schuur die grenst aan een brandgang.
Carex brizoides Trilgraszegge 228-556 Bovensmilde Lubbert Dijk Juli
Tijdens het veldwerk voor de actualisatie van de Drentse flora- en vegetatiegegevens, uitgevoerd in opdracht van de provincie Drenthe, is Trilgraszegge gevonden op twee plekken in km-hok 228-556. Het betreft inmiddels de 14e Drentse melding.  De groeiplekken liggen dicht bij elkaar. De eerste (circa 16 m2) betreft een (typische) groeiplek in een bosrand en op het talud van de aangrenzende sloot. De tweede (circa 4 m2) betreft een ruige slootrand, aan beide zijden omgeven door aardappels.
Carex colchica Rivierduinzegge Langs N34 bij Coevorden Jacob Koopman en Wieger Poelstra Mei
Jacob Koopman maakte ons via de mail attent op het voorkomen van Rivierduinzegge in Drenthe: "Tussen Hardenberg (Ov.) en Coevorden (Dr.) staan beide wegbermen langs de N34 over een lengte van meer dan 10 km vol met C. colchica. Als ze bloeit is ze zeer gemakkelijk te traceren vanuit de auto: let op de cremekleurige planten in de wegberm, cremekleurig vanwege de meeldraden en stampers. Als je eenmaal dat beeld te pakken hebt, kun je de soort overal in je district spotten vanuit de auto". Bij deze dus een oproep om uit te kijken naar deze, min of meer op Zandzegge gelijkende, soort met een voorkeur voor schrale, zandige bermen en dijken. In onze database zit 1 oude melding uit een km-hok 211-522 langs de Reest.
Echinops exaltatus Stegelige kogeldistel

236-556

Assen

Willem Braam

September
Stegelige kogeldistel is een tuinplant die makkelijk opslaat uit zaad en soms verwilderd. In Assen is Stekelige kogeldistel gevonden in een houtwal.
Eleogiton fluitans Vlottende bies

222-569

Steenbergerveld

Roelof Blaauw

September
Langs een hergraven sloot in het Steenbergerveld. Vlottende bies staat hier massaal in de slootrand. Vlottende bies is in Drenthe zeldzaam.
Filago vulgaris Duits viltkruid 231-528


254-530

266-538
Hoogeveen


Emmen

Emmercompascuum
Plantenwerkgroep Natuurvereniging Zuidwolde

Harm Tjepkema

Paul Gelderloos, Hink Been en Luciënne Japchen Lenstra
Juni
8e melding. Planten stonden op een oud inmiddels verlaten deel van het industrieterrein in Hoogeveen, samen met andere Drentse zeldzaamheden als Sophiekruid, Kleine leeuwenbek, Vreemde ereprijs en Hongaarse raket.

Juli
9e melding. Planten stonden op een bouwrijp gemaakt terrein "De Delftlanden" bij Emmen, samen met andere leuke soorten als Dwergviltkruid en Hondsviooltje.

Juli
10e melding.  Circa 26 planten in natuurontwikkelingsgebied langs de Runde. Hier samen met onder andere Dwergviltkruid, Bosdroogbloem, Wilde bertram en een paar exx. Kleine pimpernel.
Galeopsis segetum Bleekgele hennepnetel

220-532

Ruinen

Maarten Perdeck

Juni
Bleekgele hennepnetel is van oudsher een soort van winterroggeakkers op kalkarme zandgrond (essen). Net als veel andere bewoners van graanakkers is het sterk achteruitgegaan. In de Atlasperiode is het nog gevonden in 39 km-hokken, verspreid over de Hondsrug en Noord- en Zuidwest Drenthe. Sindsdien is nog maar gemeld van vijf km-hokken. Een van de wat bestendigere plekken betreft deze groeiplaats in een berm langs een fietspad op de rand van de Es van Ruinen. Van deze locatie zijn meldingen uit 2004, 2007, 2009 en 2012. Bleekgele Hennepnetel is in Drenthe inmiddels een uiterst zeldzame plant die met uitsterven wordt bedreigd.
Hieracium x flagellare Muizenoor x Weidehavikskruid 231-538 Hoogeveen Plantenwerkgroep Natuurvereniging Zuidwolde Mei
Voor zover bekend de 4e melding voor Drenthe van deze kruising tussen Muizenoor en Weidehavikskruid. Wordt waarschijnlijk over het hoofd gezien.
Juncus compressus Platte rus

222-560
221-543
219-540

Veenhuizen
Geeuwenbrug
Dieverbrug

Otto Zijlstra
Edwin Dijkhuis
Edwin Dijkhuis

Juni
Juni
Juli
Platte rus is in Drenthe zeer zeldzaam. Het meest is ze nog gevonden rondom Meppel en langs de Hunze en benendenloop van de Drentsche Aa. Hier groeit het vooral langs sloten met kwelinvloed.  Bij Veenhuizen ging het echter om een groeiplaats aan de rand van een fietspad (tussen de stenen) en bij Geewenbrug en Dieverbrug om een plek in de berm van de N371 (hier met pekeladventieven als Hertshoornweegbree en Stomp kweldergras). Groeiplaatsen in bermen langs gepekelde wegen zijn in Drenthe nog zeer schaars.
Juncus ensifolius Zwaardrus

222-547

Hoogersmilde

Lubbert Dijk

Juni
Zwaardrus is gevonden tijdens het veldwerk voor de actualisatie van de Drentse flora- en vegetatiegegevens, uitgevoerd in opdracht van de provincie Drenthe.  Zwaardrus wordt de laatste jaren vaker gevonden. Er zijn nu meldingen uit 11 km-hokken. Zes bij Noord Sleen (hier sinds 1974 bestendig voorkomend) en verder verspreid over de provincie (Elp, Meppel, Zuidwolde, Nijeveen) en nu dus ook bij Hoogersmilde. De meeste vonsten zijn gedaan langs waterleidingen, waarbij de planten een plek vlak boven de waterlijn prefereren.
Lysimachia nemorum Boswederik 223-571 Roden Immy Boonstra Juni
Tijdens de Atlasperiode is het gevonden rondom Roden en in het Drentsche Aa gebied (omgeving Gasteren, Rolde, Ekehaar).  Met uitzondering van de groeiplaats in het Gastersche Holt, waarvan we sinds 1971 een opeenvolgende reeks van waarnemingen hebben, ging het merendeels om oude waarnemingen van voor 1980. Sinds 2005 is het op een aantal oude, maar ook enkele nieuw locaties binnen de twee genoemde ''bolwerken'' teruggevonden. De vondst van Immy sluit aan bij de overige waarnemingen rondom Roden (226-570, 226-571, 227-574, 227-575).
Mycelis muralis Muursla 260-522 Erica
Bert Blok September
10 planten op spoorwegtalud op het terrein van de Fijnfabriek, Amsterdamscheveld. Muursla is in Drenthe zeldzaam, maar lijkt toe te nemen. Het is in Drenthe een karakteristieke plant van bossen en andere schaduwrijke plekken op vochtige, matig voedselrijke (leem)grond. Ook staat het wel binnen de bebouwde kom op vochtige plaatsten. Meldingen die betrekking hebben op een meer stedelijk biotoop zijn in Drenthe tot nu toe echter zeldzaam, dit betreft voor zover bekend de vierde 'stadse'' melding.
Potentilla intermedia Middelste ganzerik 263-541 Nieuw Weerdinge WFD excursie September
Tijdens de afsluitende WFD excursie, waarbij een drietal meetnethoken in de omgeving van Nieuw Weerdinge zijn geinventariseerd, is Middelste ganzenrik gevonden. Het is in Drenthe een zeer zeldzame soort. In de atlasperiode is het gemeld uit twee km-hokken. Deze vondst  betreft de vierde melding sinds 2000.
Rapistum rugosum Bolletjesraket 206-528
207-527
Kolderveense Bovenboer en Nijeveen Joop Verburg en Martin Stolp September
Bolletjesraket is in Drenthe zeer zeldzaam. Dit betreft de 2e en 3e melding sinds 2000.
Trientalis europaea Zevenster 221-536 Dwingelderveld Alida Taylor Parkins/Maarten van Gelder Mei
Nieuwe groeiplaats (circa 100 m2) van deze voor Drenthe kenmerkende soort in het Dwingelderveld. Dat is verheugend nieuws want het gaat niet goed met Zevenster in Drenthe.
Viscum album Maretak 233-520 Zuidwolde Joop Verburg April
Maretak, die in Nederland vooral in Zuid-Limburg voorkomt, is voor zover bekend niet eerder in Drenthe waargenomen. Er is wel een melding voor landgoed De Pol bij Glimmen, waar het tot voor kort voorkwam in een Populier, maar deze groeiplaats ligt net over de provinciegrens in Groningen.
Vulpia bromoides Eekhoorngras 230-559 Zeijerveen Els Heijman Juni
Eekhoorngras is een zeldzaam grasje dat vooral in het zuidelijk deel van Nederland voorkomt. Voor 1950 lag er in de kop van Drenthe een bolwerk waarvan tijdens de Atlasperiode al niets meer over was. Sinds 2000 wordt het weer wat vaker gevonden (reële toename of wordt het beter herkend?). De vondst bij Zeijerveen, in een schrale berm, is voor zover bekend de 11e recente vondst.

BIJZONDERE VONDSTEN 2011

Latijnse naam Nederlandse naam Km hok Plaats Gevonden door Maand / Opmerkingen
Alchemilla acutiloba Spitslobbige vrouwenmantel 210-522
211-522
Meppel Peter Venema Spitslobbige vrouwenmantel is een zeer zeldzame soort die voorkomt in het Drents-, Laagveen- en Gelders district. In Drenthe zijn vondsten bekend langs de Hunze (zie nieuwsbrief WFD no. 39) en nu dus ook langs de Reest. Vrouwenmantels staan te boek als een moeilijk geslacht. Voor een zekere deerminatie is het verstandig om materiaal te verzamelen en op te sturen naar het NHN (kan via Edwin Dijkhuis). Het is daarbij wel zaak om van alle bovengrondse delen van de plant wat materiaal te verzamelen. Dus een volledige stengel met bloeiwijze en bladen. Tevens moeten wortelbladen verzameld worden. De bladen van Spitslobbige vrouwenmantel kunnen met name in het voorjaar (nagenoeg) kaal zijn en daarmee sterk lijken op Kale vrouwenmantel die in Zuidwest Drenthe nog redelijk veel voorkomt. Voorzichtigheid met het op naam brengen is dus geboden!
Anisantha tectorum Zwenkdravik
245-565

229-528
Annen

Hoogeveen
Henny Leijtens

Joop Verburg
Mei
Zwenkdravik is in Drenthe een zeldzame en onbestendige verschijning. Na 2000 is het slechts zes keer gemeld.


Juni
Op het overslagterrein van Otten in Hoogeveen (zie ook Gladde ereprijs).
Apium inundatum Ondergedoken moerasscherm 227-551 Smilde Jelle Aitink Juni
Ondergedoken moerasscherm is in Drenthe zeer zeldzaam, maar het is de laatste jaren wat vaker gevonden (o.a door natuurontwikkeling). Bij Smilde is het gevonden in een sloot met kristalhelder water. De watervegetatie bestaat naast Ondergedoken moerasscherm uit Drijvende waterweegbree, Drijvend fonteinkruid, Puntkroos en draadwier, zoals op bijgevoegde foto’s is te zien. Ondergedoken moerasscherm is gevonden tijdens het veldwerk voor de actualisatie van de Drentse flora- en vegetatiegegevens, uitgevoerd door Buro Bakker in opdracht van de provincie Drenthe.
Carex x turfosa Kruising tussen Stijve zegge en Zwarte zegge 229-576 Broekenweering Willem Stouthamer Voor zover bekend niet eerder gevonden in Drenthe! Materiaal verzameld in nat hooiland perceel (ten noorden van de Zanddijk en grenzend aan de Nieuwe Sloot) in de Broekenweering (Eelder- en Peizermaden). Materiaal in 2011 opgekweekt en op naam gebracht door Bart Hendrikx. Kenmerken vers materiaal: 2 stempels, min of meer polvormend en huidmondjes aan beide zijden van het blad.
Centaurium pulchellum Fraai duizendguldenkruid 230-527 Hoogeveen Joop Verburg Juni
Fraai duizendguldenkruid is in Drenthe zeldzaam. Bestendig komt het alleen voor rondom Havelte. Op de groeiplaats in Hoogeveen groeiden bij een verlaten pand hele rijen Fraai duizendguldenkruid tussen de tegels (samen met Gnaphalium luteoalbum)
Cicendia filiformis Draadgentiaan 238-546 Holmers FLORON/WFD inventarisatiekamp Augustus
Tijdens een avondexcursie in boswachterij Grolloo is Draadgentiaan aangetroffen. Het is de tweede recente vindplaats van deze als bedreigd op de rodelijst staande soort in Drenthe. In Drenthe is de soort na tientallen jaren van afwezigheid verder alleen bekend van het Eexterveld, waar zij een aantal jaren geleden voor het eerst werd aangetroffen en nog steeds aanwezig is. De plek waar Draadgentiaan nu is ontdekt maakt deel uit van het natuurontwikkelingsproject Holmers-Halkenbroek. Dit gebied is een van de brongebieden van de Drentse Aa. Tien jaar geleden is hier de waterhuishouding hersteld en is de landbouwgrond afgegraven tot op de beekleem. In het gebied is ook Dwergvlas aangetroffen.
Corrigiola litoralis Riempjes 226-535 Holtveenslenk (Dwingelderveld) Maarten Perdeck Augustus
In het natuurontwikkelingsgebeid Holtveenslenk, waar in 1994 de bouwvoor is afgegraven, is een grote groeiplaats (ruim 1000 planten) gevonden van Riempjes. Het groeit hier samen met het eveneens zeldzame Dwergvlas. Riempjes staat als bedreigd op de rode lijst en is in Drenthe een erg zeldzame verschijning. Op de Dwingeloosche heide komt zij van oudsher (nog?) voor in een 's winters onder water staande laagte.
Datura stramonium Doornappel 251-563 Bareveld/De Hilte Ben Hoentjen September
Doornappel heeft als warmteminnende soort de wind mee. In Drenthe is Doornappel zeldzaam, vooral in de omgeving van steden en dorpen duikt het steeds vaker op. Plekken waar in de grond gerommeld wordt zijn favoriet. Ook groeit Doornappel in akkers, zoals op deze groeiplaats bij Bareveld.
Dryopteris x deweveri Brede x Smalle stekelvaren 226-536 Dwingelderveld - Holtveen Maarten Perdeck Op een bult met grond afkomstig van voormalige bouwvoor die in kader van natuurontwikkeling op ruggen is gezet groeien sinds enkele jaren een paar planten van een onbekende varen. Aanvankelijk is nog gedacht aan Tere stekelvaren (Dryopteris expansa), maar door Piet Bremer zijn de planten nu gedetermineerd als Dryopteris x deweveri.
Elatine hexandra cf. Glaskroos 239-567 Veenmeer Michiel van der Waaij en John BruinsmaHarry Holsteijn

Februari
Glaskroossoorten zijn zeldzame, kleine, veelal kortlevende, planten die gebonden zijn aan periodiek droogvallende plaatsen. In het Veenmeer groeide Glaskroos als overwinterende bodembedekker op 3 tot 4 meter onder water. De planten staan hier volgens Michiel al zeker 8 á 10 jaar. Op soort benoemen kan alleen met bloemen of vruchten en die waren zo vroeg in het jaar nog niet aanwezig. Er zijn is West-Europa drie soorten en voorlopig gaan we ervan uit dat het om de algemeenste gaat: Gesteeld glaskroos (Elatine hexandra). Gesteeld glaskroos komt vooral in het pleistocene deel van Nederland voor en breidt zich recent uit. In het noorden is het echter nog een zeldzaamheid. Dit is de derde melding in Drenthe en na 1952 is hij nog maar op één andere plek gezien: eveneens een zandwinplas bij Zuidlaren. Deze zandwinplas ligt een kleine kilometer noordelijk van het Veenmeer. Hier is het na 1995 niet meer waargenomen.

Augustus
Bij een nieuw bezoek aan de groeiplaats van Glaskroos in het Veenmeer zijn nieuwe onderwaterfoto's gemaakt. Uit deze foto's blijkt duidelijk de aanwezigheid van gesteelde (kleistogame) bloemen. Daarmee is bevestigd dat het inderdaad gaat om Gesteeld glaskroos.

Eleogiton fluitans Vlottende bies 223-573 Roden Lubbert Dijk Juni
n twee gegraven plasjes langs de insteekweg bij Roden staat Vlottende bies, samen met andere leuke soorten als Pilvaren, Borstelbies, Duizendknoopfonteinkruid en Grote boterbloem. Vlottende bies is in Drenthe zeldzaam.
Epipactis palustris Moeraswespenorchis 242-568 Zuidlaren (PB-hoeve) Harold Steendam Juni
Enkele honderden planten Moerswespenorchis (het merendeel niet bloeiend) tussen Kruipwilg (door maaien laagblijvend) op de halfverharde parkeerplaats achter de PB-hoeve. Hier samen met o.a. Rietorchis en Stijve ogentroost. Moeraswespenrorchis is zeer zeldzaam in Drenthe. Naar verwachting is de groeiplaats op de parkeerplaats momenteel de grootste in Drenthe.
Gymnocarpium dryopteris Gebogen driehoeksvaren 236-547 Boswachterij Hooghalen Edwin Dijkhuis Mei
Nieuwe groeiplaats (circa 2 m2) in een berm vlak langs een zandpad in de boswachterij. Gebogen driehoeksvaren is zeldzaam in Drenthe.
Hieracium x flaggelare Muizenoor x Weidehavikskruid 222-574239-544
NietapElp
Lubbert DijkFLORON/WFD inventarisatiekamp
Juni, Augustus
Voor zover bekend de 2e en 3e melding voor Drenthe van deze kruising tussen Muizenoor en Weidehavikskruid.
Huperzia selago Dennenwolfsklauw 211-534 Havelterberg Kees van Eerde April
Bij maaiwerkzaamheden op de Havelterberg (omgeving Hunehuis) door SBB werd in de machine een takje van een wolfsklauw gevonden. De afwezigheid van tandjes op de bladrand sloot Stekende wolfsklauw uit, de afwezigheid van een haarpunt aan de bladtop betekende dat het ook geen Grote wolfsklauw kon zijn. Het moet dus gaan om Dennenwolfklauw. Deze zeer zeldzame soort is voor zover bekend niet eerder op de Havelterberg gevonden.
Lathraea clandestina Paarse schubwortel 211-535 Havelte Albert Delfsma 2011
Al enkele jaren groeit er bij Havelte Paarse schubwortel. De herkomst is onduidelijk, het meest waarschijnlijk is verwildering vanuit een tuin. De groeiplaats betreft echter een ogenschijnlijk natuurlijke plek, ver van de bebouwing.
Lemna turionifera Knopkroos Uurhok 12-52 Veenkolonien rondom Smilde Edwin Dijkhuis Juni
In nagenoeg alle onderzochte meetnethokken in dit uurhok komt in de veenwijken Knopkroos voor. Knopkroos is voor het eerst in 2007 in Drenthe waargenomen. Waarschijnlijk is het in Drenthe al vrij algemeen, maar wordt het niet herkend. Kenmerkend zijn de vaak purperkleurige boven- en onderzijde (met name rondom de wortelaanhechting) van de schijfjes. Voor wie de verschillende kroossoorten eens goed wil leren kennen, kan in de omgeving van Smilde zijn hart ophalen. Klein kroos, Bultkroos, Puntkroos, Veelwortelig kroos zijn er zeer algemeen. Wortelloos kroos en Knopkroos zijn vrij algemeen. Alleen Dwergkroos lijkt opvallend genoeg wat minder aanwezig.
Lepedium neglectum Vergeten kruidkers 242-568 Zuidlaren (PB-hoeve) Edwin Dijkhuis Juni
Nieuw voor Drenthe! Vergeten kruidkers is een sterk op Steenkruidkers gelijkende soort, maar dan zonder de onaangename geur (zie voor overige kenmerken Heukels, in Rothmaler staan goede plaatjes). De halfverharde parkeerplaats achter de PB-hoeve heeft de afgelopen jaren al verschillende leuke vondsten opgeleverd (zie ook andere bijzondere vondsten).
Litorella uniflora Oeverkruid 219-546
219-545
Drents Friese Wold Joop Verburg , Alida Taylor en Maarten van Gelder September
In een (naamloos?) ven in het Drents Friese Wold is een zeer grote groeiplaats van Oeverkruid gevonden. Op het moment dat de foto's zijn gemaakt stond litorella op het droge. Toen Alida en Maarten er op aanwijzing van Joop zijn gaan kijken stond alles onder water."Het leek net of de bodem bezaaid was met dennennaalden, maar er stond geen enkele den in de buurt."
Luzula luzuloides Witte veldbies 214-520 Dinckninge Peter Venema April
Op het landgoed Dickninge bij De Wijk heeft Peter Venema Witte veldbies teruggevonden. Hier voor het laatst in de begin jaren tachtig van de vorige eeuw waargenomen. De groeiplaats wordt beschouwd als stinzenmilieu, al bevind de stinzenflora van Dinckninge zich in een ander deel van het bos en staat er in de omgeving van de Witte veldbies geen stinzenplanten.
Lycopodium clavatum Grote wolfsklauw 258-546 Exloerkijl Frank Lippe Augustus
Tussen Tweede Exloërmond en Valthermond ligt het in de jaren zeventig, rond een zandafgravingsplas, aangelegde bosgebied Exloërkijl. In dit gebied is onder berken- eikenstruweel een grote groeiplaats (circa 12 m2) van Grote wolfsklauw gevonden.
Mycelis muralis Muursla 230-527 Hoogeveen Joop Verburg Juni
Muursla is in Drenthe zeldzaam. Muursla is in Drenthe een karakteristieke plant van bossen en andere schaduwrijke plekken op vochtige, matig voedselrijke (leem)grond. Ook staat het wel binnen de bebouwde kom op vochtige plaatsten. Meldingen die betrekking hebben op een meer stedelijk biotoop zijn in Drenthe tot nu toe echter zeldzaam, dit betreft de derde 'stadse'' melding.
Myriophyllum alterniflorum Teer vederkruid 239-567 Veenmeer Michiel van der Waaij en John Bruinsma Februari
Teer vederkruid staat als bedreigd op Rode lijst. In Drenthe is het altijd al schaars geweest. De meeste groeiplaatsen lagen zowel vóór als na 1950 in de kop van Drenthe. De vondst in het Veenmeer past binnen dit historische verspreidingspatroon. Teer vederkruid is sinds de jaren vijftig in Drenthe sterk afgenomen. Eind jaren zeventig resteerden in de kop van Drenthe nog vier groeiplaatsen. Zo kwam het onder andere voor in drie aaneengesloten km-hokken in de benedenloop van de Drentsche Aa, slechts enkele kilometers ten noorden van het Veenmeer. Het duurde vervolgens tot 2009 voordat Teer vederkruid opnieuw in deze omgeving werd gevonden. Ook hier ging het om een voormalige zandwinplas, de Sassenhein Zuidplas bij Haren, die nu gebruikt wordt als visplas.
Oreopteris limbosperma Stippelvaren 208-541

236-549


240-546


240-548


241-543
Vledderveld

Boswachterij Hooghalen

Boswacherij Grolloo


Boswacherij Grolloo


Boswachterij Schoonloo
WFD excursie

FLORON/WFD inventarisatiekamp

FLORON/WFD inventarisatiekamp

FLORON/WFD inventarisatiekamp

FLORON/WFD inventarisatiekamp
Juli, Augustus
Opnieuw nieuwe groeiplaatsen van Stippelvaren. Het betreft inmiddels de 22e t/m 26e melding sinds 2000. Stippelvaren lijkt bezig met een gestage in opmars in Drenthe. Vooral gevonden in vochtige bossen op leem.
Plantago major subsp. intermedia Getande weegbree 210-522 Meppel Peter Venema April
Van ''Grote weegbree'' zijn twee ondersoorten. De bij iedereen bekende Grote weegbree en de veel minder bekende Getande weegbree. Deze onderscheid zich van de Grote weegbree door de gegolfde en getande bladrand (vooral aan de voet), over het algemeen minder nerven (hierin zit overigens veel overlap) en het feit dat de top van de doosvrucht door de kelkslippen wordt bedekt (tegenover niet of nauwelijks bedekt bij Grote weegbree). In de flora staan duidelijke plaatjes. Bij deze een oproep om eens goed naar Grote weegbree te kijken, zeker in het stedelijke gebied! Peter Venema heeft Getande weegbree inmiddels in meerdere km-hokken rondom Meppel gevonden.
Potamogeton praelongus Langstengelig fonteinkruid227-576
Groote diep (Roderesch)


Roderwolde
Henk JansenLubbert Dijk
MeiJuli
De vondsten zijn gedaan tijdens de provinciale vegetatiekartering. Langstengelig fonteinkruid is aangetroffen in een zijsloot van de Schipsloot bij Roderwolde en het Groote diep en een paralelleiding daarvan bij Roderesch. Na vondsten in o.a. het (Omgelegde) Eelderdiep en Peizerdiep (zie nieuwsbrief 2007) en een voormalige zandwinplas bij Glimmen (2008) is het nu dus ook gevonden in de omgeving van Roden.
Pyrola rotundifolia Rond wintergroen 229-539

243-570


238-546
Terhorsterzand

Zuidlaardermeer, Zuidoevers

De Holmers
Kees van Eerde

PWG IVN Zuidlaren


Essink
Rond wintergroen is algemeen in de duinen. Daarbuiten is het zeer zeldzaam. In Drenthe komt het slechts op een paar plaatsen voor, waarbij het erop lijkt dat de groeiplaatsen niet lang standhouden. In 2011 inmiddels opgedoken op drie nieuwe plekken. In het Terhorsterzand gaat het om een groeiplaats langs een fietspad, op beide andere locaties is het opgedoken na natuurontwikkeling.
Solanum nigrum schultesii Beklierde nachtschade 242-568


256-534


209-523

260-544
Zuidlaren (PB-hoeve)

Emmen


Meppel

Valthermond
Edwin Dijkhuis


Edwin Dijkhuis


Joop Verburg

Edwin Dijkhuis
Juni/Juli/September
4e t/m 7e melding van Beklierde nachtschade, een ondersoort van Zwarte nachtschade die zich vooral ophoudt in het stedelijk gebied. Beklierde nachtschade maakt door de afstaande beharing op de stengel vaak een ''grijze'' indruk. Zwarte nachtschade heeft alleen aanliggende beharing op de stengel.
Sonchus palustris Moerasmelkdistel 243-570 Zuidoevers - Zuidlaardermeer PWG IVN Zuidlaren Mei
Het natuurontwikkelingsgebied Zuidoevers van HDl blijft verrassingen opleveren. Langs de oever van het Zuidlaardermeer stonden enkele rozetten Moerasmelkdistel. Moerasmelkdistel is zeldzaam in Drenthe.In 2008 is Moerasmelkdistel bloeiend waargenomen in het aangrenzende (noordelijke) km-hok.
Veronica polita Gladde ereprijs 229-528 Hoogeveen Joop Verburg Juni
Niet eerder gevonden in Drenthe! Op het overslagterrein van Otten in Hoogeveen staat Gladde ereprijs, samen met andere Drentse zeldzaamheden als Zwenkdravik en Zandmuur. Op de detailfoto's zijn de onderscheidende kenmerken fraai te zien: bolronde vruchten, brede overlappende kelkslippen, relatief lange stijl en de sterk ingesneden bladen.
Zannichellia palustris palustris Zittende zannichellia 241-569 Midlaren PWG IVN Zuidlaren Juli
Tijdens een inventarisatie van een particulier natuurontwikkelingsterrein bij Midlaren is Zittende zannichellia opgedoken uit een van de gegraven lagunes. Zittende zannichellia komt met name voor in het kustgebied en is geboden aan zeer hard en voedselrijk water en is in Drenthe zeer zeldzaam. Het komt alleen voor in de kop van Drenthe, op de overgang van het pleistoceen naar het Holoceen. De vondst bij Midlaren sluit naadloos aan bij de meldingen die in het verleden zijn gedaan langs de zuidoostkant van het Zuidlaardermeer (omgeving De Groeve). In 2010 is het tijdens een PKN excursie ook aangetroffen in het natuurontwikkelingsgebied Zuidoevers.

 

BIJZONDERE VONDSTEN 2010

Latijnse naam Nederlandse naam Km hok Plaats Gevonden door Maand / Opmerkingen
Anagallis arvensis subsp. arvensis Rood guichelheil 224-520 Zuidwolde Joop Verburg Augustus
Rood guichelheil is in Drenthe zeer zeldzaam. In de atlasperiode opgegeven van 5 km-hokken. Dit is de 2e melding na 2000. In de moestuin van Joop staat ook de blauwe vorm van Rood guichelheil. Ook komt hier nog steeds Gekield druifkruid (Chenepodium schraderianum) voor (zie ook eerdere melding uit 2007)
Aruncus dioicus Geitenbaard 235/566 Vries Willem Braam Augustus
In het verlengde van de Sportlaan in Vries groeit op de slootrand van een zandweg 1 pol Geitenbaard. De plant heeft goed gebloeid en zet zaad!
Baldellia ranunculoides subsp. ranunculoides Stijve moerasweegbree 236/559 Havenkanaal ter hoogte van Loon Bert Oving

Augustus
Enkele bloeiende exemplaren in ondiep slootje. Op deze locatie is Stijve moerasweegbree ook in 1992 gevonden. Stijve moerasweegbree is in Drenthe zeer sterk achteruitgegaan. Behalve bij Loon is het thans alleen nog bekend van het Zuidlaardermeer waar het in 2007 is ondekt in het natuurontwikkelingsgebeid Zuidoevers.

Centaurium pulchellum Fraai duizendguldenkruid 212-533 Grote startbaan, Havelte WFD excursie Juli
Fraai duizendguldenkruid is in Drenthe zeldzaam. Bestendig komt het alleen voor rondom Havelte. De groeiplaats op de Grote startbaan sluit naadloos aan bij andere meldingen uit deze omgeving (km-hokken 210-534, 211-533, 211-535, 211-536, 212-535 en 213-536)
Cochlearia officinalis Echt lepelblad 231-574
232-574
Eeldermaden Bert Lanjouw Juni
Echt lepelblad is in Drenthe zeer zeldzaam en beperkt zich tot het noorden. De huidige vindplaatsen zijn gedaan in een gebied dat vroeger incidenteel met zeewater in aanrijking is geweest. Uit deze omgeving is het reeds lang bekend. Voor het laatst gemeld in 2005 (km-hok 232-574). Oudere meldingen uit deze omgeving betreffen de km-hokken 230-575, 231-573 en 234-569.
Conyza sumatrensis Hoge fijnstraal 209-522
210-522
Meppel Peter Venema September
Op een braakliggend terrein bij station Meppel stonden enkele tientallen planten Hoge fijnstraal. Het betreft de 2e en 3e melding in Drenthe. Hoge fijnstraal, die al ruim 10 jaar wordt waargenomen in Nederland, breidt zich sterk uit in het Zuiden en Westen van Nederland. In het noorden is het echter nog een zeldzaamheid.
Crassula helmsii Watercrassula 225-535 Dwingeloosche heide Van der Goes en Groot Augustus
Via Maarten Perdeck kregen we deze melding door. Watercrassula is een invasieve exoot die ook in Drenthe steeds vaker wordt gemeld. Niet alleen binnen de bebouwde kom (zoals in 2009 langs vijvers in Annen en in 2008 van het Middelveen bij Zuidwolde) maar ook ver daarbuiten. In 2009 door Alida Taylor Parkins gemeld van het Molenveen bij Norg dat in gebruik is als ijsbaan. De groeiplaats op de Dwingeloosche heide, ontdekt in 2009, betreft afgegraven landbouwgrond. Het komt hier nu over 2000 m2 voor, samen met Grondster, Waterpostelein en Veelstengelige Waterbies. Watercrassula is bestreden door de gehele groeiplaats bij elkaar te schuiven en met plasticfolie af te dekken, zie foto. Ook in het Middelveen bij Zuidwolde heeft Waterceassula zich het afglopen jaar sterk uitgebreid, zie de foto´s van Joop Verburg.
Cyperus longus Rood cypergras 236-559 Havenkanaal ter hoogte van Loon Bert Oving September
Het betreft de 2e melding voor Drenthe. Langs het Havenkanaal staan langs beide zijden van het kanaal enkele pollen. In 2009 voor het eerst door Bert gevonden in Barger Erfscheidenveen (km hok 254-527)
Datura Stramonium Doornappel 243-560 en 244-560 Eext -Torenweg Ali Klinkhamer September
Doornappel, een warmteminnende soort, is in Drenthe zeldzaam en komt vooral voor in de omgeving van stedelijke kernen en dorpen. Meestal gaat het dan om enkele exemplaren. De vondst van vele honderden fraaie planten in een aardappelakker langs de Torenlaan bij Eext is spectaculair. Wie biedt meer?
Echinochloa muricata Stekelige hanenpoot 224-550 Hijkersmilde Edwin Dijkhuis Oktober
Dit is de 2e melding van Stekelige hanenpoot in Drenthe. Enkele tientallen planten aan de voet van een zanddepot. Hier samen met Rosse vossenstaart (eveneens zeer zeldzaam in Drenthe).
Equisetum sylvaticum Bospaardenstaart 216-523 Koekanger Aa WFD excursie Mei
Bospaardenstaart is in Drenthe zeer zeldzaam. Niet eerder gevonden in Zuidwestelijke deel van onze provincie
Erigeron acer Scherpe fijnstraal 236-652 Taarlo Lubbert Dijk Juli
Scherpe fijnstraal is in Drenthe zeldzaam. Dit is de 10e melding na het verschijnen van de atlas. Niet eerder gemeld uit dit km-hok.
Fallopa x bohemica De hybride van Japanse x Sachalinse duizendknoop 210-544
212-547
226-563
Doldersum
Zorgvlied
Norgerholt
Edwin Dijkhuis
Edwin Dijkhuis
PWG IVN Roden
Juli
De verspreiding van deze kruising is onvoldoende bekend. Lijkt ook in Drenthe algemeen. Kan gemakkelijk verward worden met een van beide ouders. Zie tabel voor overzicht determinatiekenmerken). De kenmerken van de beharing op het blad zijn met een loep goed te beoordelen.
Genista tinctoria Verfbrem 225-424 Ten Arlo Joop Verburg Juli
De laatste melding van Verfbrem uit Drenthe stamt uit 1962 (Taarlo). Vroeger is het ook gevonden rondom Havelte en in de omgeving van Eelde Paterswolde. Uit de Atlas van de Nederlandse Flora kan worden opgemaakt dat het voor 1950 in het noordelijk deel van Drenthe een vrij algemene plant moet zijn geweest. Op de nieuw ontdekte groeiplaats in een schrale berm staat 1 plant met vijf bloeistengels.
Gymnocarpium dryopteris Gebogen driehoeksvaren 212-546 Zorgvlied Edwin Dijkhuis Mei
Kleine groeiplaats (< 1 m2) op talud van een sloot. Gebogen driehoeksvaren is zeldzaam in Drenthe en voor zover bekend niet eerder gevonden in het Drents Friese Wold.
Hieracium maculatum Bochtig havikskruid 239-525 Zwindersche veld Harm Tjepkema Mei
Bochtig havikskruid wordt inmiddels niet meer als zelfstandige soort erkend en is ondergebracht bij Dicht havikskruid. De planten zijn echter goed herkendbaar aan de donkerrood gevlekte bladeren (naast andere kenmerken als losse bloeiwijze etc.) Deze vorm is in Drenthe zeer zeldzaam en tijdens de atlasperiode met name gevonden in het zuidoostelijke deel van Drenthe.
Hordeum jubatum Kwispelgerst 233-521 Nieuw Moscou Plantenwerkgroep Zuidwolde Augustus
Enkele planten in het trace van een nieuwe gasleiding. Het betreft de 3e melding van dit adventieve gras, dat ook wel in droogboeketten wordt verwerkt.
Impatiens capensis Oranje springzaad 236-559236-562,
236-561 en 236-560
236-558
237-558
239-568
Havenkanaal ter hoogte van Loon


Noord-Willemskanaal

Deurzerdiep - Loon

Zuidlaren
Bert OvingWillem Braam


Bert Oving

Bert Oving
Augustus
Het betreft de zevende melding van Oranje springzaad voor Drenthe. Het gaat om enkele planten in de oeverzone van het kanaal. De groeiplaats sluit aan bij de voorgaande meldingen die alle gedaan zijn langs het Noord-Willemskanaal, het havenkanaal staat in rechtsreekse verbinding met het Noord-Willemskanaal.

September
Opnieuw drie meldingen van Oranje springzaad langs het Noord-Willemskanaal. Met deze meldingen is er sprake van een aaneengesloten lint van groeiplaatsen in 8 km-hokken tussen Loon en Vries. Daarnaast is het bekend van 2 km-hokken bij Glimmen. Het kan bijna niet anders of deze fraaie plant komt ook elders langs het Noord-Willemkanaal voor. Wie maakt het verspreidingskaartje compleet?


Opnieuw 2 meldingen uit de omgeving in Assen. Ditmaal in het Deurzerdiep bij Loon dat via het Havenkaal ook in verbinding staat met het Noord-Willemskanaal.


Juli
Een afwijkende groeiplaats (niet langs het N-W kanaal). De planten groeien langs een sloot nabij het Wilde Veen (beekdal Westerdiep)
Juncus ? 215-524 Koekanger Aa WFD excursie Mei
Tijdens de WFD excursie van 8 mei is een onbekende Juncus gevonden. De bijgevoegde foro' s geven een beeld van de plant en groeiplaats. Het gaat om ongeveer 40 cm hoge planten die een zode vormen. De planten, die opvallend draadachtig zijn en enigsinds overhangen, staan met de voeten in het water (oever). De holle bladeren (zonder merg) hebben geen tussenschotten. Het is geen Draadrus. Mogelijk betreft het een hybride. We staan open voor suggesties!
Juncus ensifolius Zwaardrus 224-521 Zuidwolde Joop Verburg Augustus
Zwaardrus is verschenen in een natuurontwikklelingsgebied aan de westkant van Zuidwolde. Dit gebied is in het voorjaar van 2009 ingericht. Zwaardrus staat met 5 pollen op een gedeelte van het terrein dat het afgeopen najaar en winter meestal onder water heeft gestaan. Bij sterke neerslag loopt het snel vol maar door de zandbodem verdwijnt het water er ook weer vlug. Het betreft de 3e melding voor Drenthe
Lagarosiphon major Verspreidbladige waterpest 536-263 Emmer-Erfscheidenveen WFD excursie September
Gevonden tijdens WD excursie in Kanaal A. Verspreidbladige waterpest (staat niet in de Flora) komt hier al langer voor. Wij waren benieuwd of wij Lagarosiphon konden terugvinden. En dat was geen probleem. Het staat er, ook na de strenge winter van het afgelopen jaar, nog steeds. Aan exoten verder geen gebrek: Ook Myriophyllum aquaticum (Parelvederkruid), Hydrocotyle ranunculoides (Grote waternavel) en Ludwigia grandiflora (Waterteunisbloem) waren aanwezig. Recent is een boekje verschenen met meer informatie over invasieve waterplanten. Handig zijn de tabellen met soortskenmerken op grond waarvan onder ander de waterpest en vederkruid -look a likes - kunnen worden onderscheiden.
Leersia oryzoides Rijstgras 232-573
210-522


214-525
dijksloot Eelderdiep
Meppel


Ruinerwold - Wold Aa
Bert Lanjouw
Peter Venema


Ben Hoentjen
Juni
Rijstgras is in Drenthe zeer zeldzaam. Het betreft de tweede melding van Rijstgras na 2000. De vondst is gedaan tijdens de provinciale vegetatiekartering in de Eelder en Peizermaden. Rijstgras groeide langs een dijksloot, parallel aan het Eelderdiep. In 2005 gevonden door Peter Venema langs een waterschapsleiding bij Meppel.

Augustus
Opnieuw een melding van Rijstgras in de omgeving van Meppel waar het in een ver verleden (1859/1917) ook is gevonden. Tot 2005, toen Peter Venema het in deze omgeving terugvond langs een waterschapsleiding in km/hok 211/524. Op de nieuwe ontdekte groeiplaats komt het voor in slootjes en langs een waterschapsleiding. Het gaat om meer dan 500 exemplaren, verdeeld over 6 verschillende ha-hokken binnen km-hok 210-522.

September
Dit hok hebben we afgelopen voorjaar met de WFD verkend. Een najaarsronde leverde onder andere Rijstgras op. Het is blijkbaar een goed Rijstgrasjaar!
Limosella aquatica Slijkgroen 243-570 Zuidlaardermeer PKN excursie Augustus
Bij een bezoek aan het natuurontwikkelingsgebied Zuidoevers aan de zuidoostkant van het Zuidlaardermeer is Slijkgroen aangetroffen. Van Slijkgroen, een soort van vooral de grote rivieren, zijn ook oude meldingen uit Drenthe bekend. Zo is het onder andere gevonden langs de Overijsselse vecht bij Coevorden en 'op natte plekken in de heide bij Zuidlaren'. Mogelijk gaat het om de omgeving van de huidige vindplaats. Tot voor 100 jaar geleden stond dit gebied, dat grensde aan het Zuidlaardermeer, nog als heide op de kaart. De aanwezigheid van o.a. Struikheide en Stekelbrem, die verschenen zijn na de herinrichting in 2006, bevestigen dat het gebeid vroeger heide is geweest. Slijkgroen is enkele jaren geleden al gemeld van de Groningse kant van het meer, maar is nu dus ook weer in Drenthe opgedoken. Ook de in 2007 in dit gebied ontdekte Stijve moerasweegbree en Ongelijkbladig fonteinkruid staan er nog steeds.
Ludwigia grandiflora Waterteunisbloem 236-534 Omgeving Mantinge Willem Strijker Augustus
2e melding van deze invasieve exoot voor Drenthe. De planten staan in een plasje op leem.
Luzula sylvatica Grote veldbies226-570
MantingeKinholtsbos bij Hoogeveen
WFD excursieJoop Verburg
Juni
Tijdens WFD excursie is Grote veldbies (circa 5 m2) teruggevonden in het Noordlagerbos bij Mantinge. Het betreft mogelijk de enige resterende oorspronkelijke groeiplaats in Drenthe. Begeleidende soorten: Adelaarsvaren, Braam, Witte klaverzuring en Rankende helmbloem

Augustus
Nieuwe melding van Grote veldbies. De groeiplaats oogt natuurlijk. Het Kinholtsbos en het naastgelegen Grittenbos ten Noorden van Hoogeveen zijn een restant van een oud beekdalbos dat 106 jaar geleden bij een enorme storm grotendeels is platgeslagen.
Myosotis ramosissima Ruw vergeet-mij-nietje 210-522 Meppel Peter Venema Mei
Een vijfigtal planten Ruw vergeet-mij-nietje in een wegberm/talud
Oreopteris limbosperma Stippelvaren 244-545 Boswachterij Schoonloo Edwin Dijkhuis Augustus
Opnieuw een nieuwe groeiplaats van Stippelvaren. Het betreft de 21e melding sinds 2000. Het gaat om 1 plant in een vochtige berm langs een halfverharde weg. Op het bijgevoegde kaartje staan zowel de meldingen uit de Atlas als de meldingen vanaf 2000 weergegeven (uitgezonderd de nieuwe groeiplaats)
Parietaria officinalis Groot Glaskruid 241-567 Zuidlaren Edwin Dijkhuis Juni
Een tiental planten op boswal langs fietspad Zuides bij Zuidlaren. Nieuw voor Drenthe!
Portulaca oleracea Postelein 254-524
255-520
Zandpol
Schoonebeek
Paul Gelderloos Oktober
Postelein is in Drenthe zeldzaam en heeft een voorkeur voor het zuidelijke deel van Drenthe. In Zandpol verscheen Postelein spontaan in een bloempot. In Schoonebeek groeiden een tiental planten in een smalle strook grond tussen een tuinmuur en het trottoir.
Ranunculus hederaceus Klimopwaterranonkel 242-532 Broekenstroom bij Meppen Harm Tjepkema Mei
Op verschillende plaatsen langs Broekenstroom. Klimopwaterranonkel is in Drenthe zeldzaam. Komt vooral voor in stroomgebied van Drentsche Aa en op de flank van de Hondrug naar het lager gelegen Hunzedal. Niet eerder aangetroffen in de omgeving van Meppen (zie ook kaartje)
Setaris pumilo Geelrode naaldaar 209-522 Meppel Peter Venema September
Enkele planten aan de stoeprand, vlakbij station Meppel. Geelrode naaldaar is zeldzaam in Drenthe. Ons meetnet laat zien dat Geelrode naaldaar sinds de atlasperiode toeneemt. Het afgelopen jaar ook gevonden tijdens de WFD excursie in Emmer-erfscheidenveen (262/536 en 263/536).
Spergularia salina Zilte schijnspurrie 229-576228-574
PeizerwoldPeize
PWG KNNV GroningenEdwin Dijkhuis
Juni
In berm N372, pal aan het asfalt. Hier samen met zijn dubbelganger Spergularia rubra. Zilte schijnspurrie is een pekeladventief dat bezig is met een opmars in Drenthe langs gepekelde wegen. Dit betreft de 4e melding in Drenthe


Juli
Massaal langs asfalt van N372
Stellaria pallida Duinvogelmuur 257-531
258-531
Bargermeer Emmen Edwin Dijkhuis Deze hokken hebben we eind vorig jaar tijdens een najaarsexcursie verkend. Een voorjaarsronde, eind april, leverde voor beide hokken Duinvogelmuur in een berm op. De verspreiding van deze soort in Drenthe is onvoldoende bekend. Ook gevonden in: 1. Noorder Dierpark Emmen (256-534). Mei. Hier groeide het in het gazon langs de Afrikasavanne. 2. Drouwenermond (256-553). April. In Boomspiegel
Teucrium scorodonium Valse salie210-544
ZuidwoldeDoldersum
Joop VerburgEdwin Dijkhuis
Augustus
Het betreft nieuwe meldingen van deze in Drenthe zeldzame plant die vooral voorkomt in het Drentsche Aa gebied.

Mei
Op boswal
Veronica montana Bosereprijs 210-522 Meppel Peter Venema Maart
Op nat bospad

 

BIJZONDERE VONDSTEN 2009

Latijnse naam Nederlandse naam Km hok Plaats Gevonden door Maand / Opmerkingen
Apium inundatum Ondergedoken moerasscherm 248-571 Kiel Windeweer Henny Leijtens Juni
In een landbouwsloot
Asplenium scolopendrium Tongvaren 225-562
217-541
Westervelde
Diever
Roel Douwes
Peter Venema
Tongvaren is in Drenthe zeldzaam, maar wordt de laatste jaren vaker gevonden. Het betreft de 3e terrestische groeiplaats in Drenthe.


In totaal 13 exemplaren op een tuinmuur. Het gaat om spontane uitzaai vanuit de aanliggende tuin. De vorige bewoner (een biologieleraar aan de school in Diever) heeft in die tuin een aantal varensoorten aangeplant, waaronder 3 tongvarens (mededeling Homme Vrieling). Het gaat hier dus om verwildering. De planten op de muur staan er al minimaal 7 jaar (mededeling huidige bewoner).
Carex brizoides Trilgraszegge 244-560 Eext Lubbert Dijk Mei
8 m2 langs een bosrand van een oud eikenbosje met een droge sloot als scheiding naar een sterk verruigde stortplek
Cephalanthera longifolia Wit bosvogeltje   Zuid-west Drenthe Homme Vrieling

Mei
Opnieuw een vondst van Wit Bosvogeltje in Nederland. De laatste melding voor Nederland stamde uit 1985, totdat dit voorjaar een vondst werd gedaan op een camping in het midden van het land (zie www.natuurbericht.nl). Wit bosvogeltje is in het verleden eerder in Drenthe waargenomen, in de omgeving van Havelte. Het gaat nu om 1 plant in de berm van een paar jaar geleden door betonpad vervangen schelpenpad.

Ceratochloa carinata Gekielde dravik 211-523 Meppel Peter Venema Mei
In bosplantsoen. Gekielde dravik is een vrij zeldzame plant die slechts één maal eerder in Drenthe is gevonden (1987, in de omgeving van Bovensmilde).
Cyperus eragrostis Bleek cypergras 257-531 Bargermeer Emmen WFD excursie

September
Op parkeerplaats bij Intratuin. Het betreft de derde melding van deze neofyt die bezig is met een sterke opmars in Nederland.

Eleogiton fluitans Vlottende bies 243-560
242-560

243-558
Anderen


Eexterveld
Bert Lanjouw


Ali Klinkhamer, Ineke Boland en Guido Lek

Juni
Vlottende bies is tegenwoordig een zeldzame soort die vooral voorkomt in het noordelijke deel van Drenthe. De afgelopen jaren duikt het af en toe op in nieuw gegraven poeltjes en plassen. Op deze nieuwe vindplaats groeit het samen met onder andere Duizendknoopfonteinkruid en Pilvaren. De locatie is op te vatten als het oorsprong gebied van het Anloerdiepje. Op de topografische kaart uit 1896 staat deze groeiplaats als Jeegel poel weergegeven.

Juli
Vlottende bies is niet eerder gemeld van het Eexterveld. Samen met o.a. Ondergedoken Moerasscherm. Ongeveer een mat van ruim een vierkante meter.

Chamaesyce prostrata --- 257-531 Bargermeer Emmen WFD excursie Gevonden tijdens WFD excursie tussen de bestrating op een parkeerplaats. Nieuw voor Drenthe! Een onopvallende plant die zo op het eerste gezicht wel wat weg heeft van Varkensgras en bovendien dezelfde groeiwijze vertoont. Dus voortaan opletten !
Filago arvensis Akkerviltkruid 235-531 Lentsche Veen, Nieuw Balinge Toon Verrijdt Toon lijkt een neus te hebben voor bijzondere Filago’s. Planten stonden langs fietspad in het natuurontwikkelingsgebied Goudplevier van NM. Eerste vondst in Drenthe.
Gypsophyla muralis Gipskruid 234-552 Geelbroek PWG Zuidlaren en KNNV Assen Op nieuw aangelegde parkeerplaats bij Geelbroek. Nieuw voor Drenthe (adventief).
Huperzia selago Dennenwolfsklauw 225-538 Dwingeloo Maarten Perdeck November
1 exemplaar met meerdere sporenvormende stengels
Zie ook: klik hier
Impatiens capensis Oranje springzaad 236-573
235-565
236-565
236-564
236-563
Eelde Ben Hoentjen
Ali Klinkhamer
Augustus
Oranje Springzaad: nieuwkomer in de natte ruigte. Oranje Spingzaad is bezig met een gestage opmars in Nederland. In 2008 voor het eerst door Ben Hoentjen gemeld voor Drenthe. Inmiddels blijkt het in tenminste 6 km-hokken voor te komen langs het Noord-Willemskanaal. Meer weten over Oranje Springzaad? Lees het artikel in Floron nieuws nummer 8 dat kan worden gedownload via de webiste van Floron (www.floron.nl).
Juncus alpinoarticulatus Rechte rus 215-545 Hertenkamp, Diever FLORON kamp Drenthe Augustus
In natuurontwikkelingsterrein langs Vledder Aa. In 2008 door Natuurbalans opgegeven voor km-hok 216-546, eveneens na natuurontwikkeling (mededeling SBB). Deze soort is niet eerder opgegeven voor Drenthe.
Leonurus cardiaca Hartgespan 247-532 Bennevelder veld Harm Tjepkema Juli
Lysimachia nemorum Boswederik 239-561 Gasteren Edwin Dijkhuis Mei
Lytrum hyssopifolia Kleine kattenstaart 258-531 Bargeres Emmen WFD excursie September
Gevonden tijdens WFD excursie in de berm van een half verhard zandpad langs het Bargermeerkanaal. Nieuw voor Drenthe!
Mimulus guttatus Gele maskerbloem 238-546

241-560
de Holmers

Gasterse holt
Jan en Liesbeth Essink

Ferdi Uilhoorn
Juni

Aan de rand van een zandpad, in de halfschaduw van een singel.
Oreopteris limbosperma Stippelvaren

239-530
242-534 /
242-533


243-563


242-563 /
242-564

Gees
MepperdennenKniphorstbos


Schipborg

Homme Vrieling

 

 

 

Edwin DijkhuisAli Klinkhamer


Ali Klinkhamer

Juni
Tijdens de WFD excursie op 12/6 zijn enkele Stippelvarens gevonden in de Boswachterij Gees. Uit een aanvullende inventarisatieronde op 19/7 door Edwin Dijkhuis blijkt het te gaan om ruim 150 planten (waarvan twee groeiplaatsen met respectievelijk 80 en 40 planten op een vochtig bospad).


Ook in de Mepperdennen zijn enkele verspreide Stippelvarens gevonden. Langs de ijsbaan staat het samen met Koningsvaren op het beschaduwde talud.
Stippelvaren is in Drenthe zeldzaam. In de Boswachterij Gees en de Mepperdennen was de soort nog niet bekend.


Juli
1 exemplaar.

Juli
Meer dan 50 exemplaren samen met Dubbelloof in slootwal.

Ornithopus compressus Geel vogelpootje 257-531 Industrieterrein Bargermeer Emmen WFD excursie September
Gevonden tijdens WFD excursie. Zeer zeldzame soort. Dit betreft de 3e melding voor Drenthe, allemaal gedaan in de gemeente Emmen
Panicum capillare Draadgierst 222-542 Boterveen, Geeuwenbrug Edwin Dijkhuis In maïsakker. Er zijn nog maar weinig opgaven voor Drenthe.
Phegopteris connectilis Smalle beukvaren 239-530 Gees Edwin Dijkhuis Een kleine groeiplek (circa 1 m2) op een talud van een greppel in het bos. Hier samen met Stippelvaren en Dubbelloof.
Senecio vernalis Oostelijk kruiskruid 212-522 Meppel Peter Venema Mei
1 exemplaar in wegberm.
Solanum physalifolium Glansbesnachtschade 212-522 Meppel Peter Venema September
50 exemplaren in de rand van een aardappelakker. Glansbesnachtschade is zeldzaam in het Fluviatiel district, elders zeer zeldzaam. Nieuw voor Drenthe !
Stachys arvensis

Akkerandoorn

Zuidwolde Joop Verburg Juni
40 exemplaren in ruderaal gebied
Valerianella locusta Gewone veldsla 223-557 Assen Ruud de Koning April
1 exemplaar in tuin. Gewone veldsla is zeldzaam in Drenthe, maar lijkt toe te nemen. Dit betreft de 9e melding, op één melding uit 1984 (Hoogeveen) na allemaal gedaan na 2000. Gewone veldsla is inmiddels gevonden in Assen (5 km-hokken) en Meppel (3 km-hokken)

 

BIJZONDERE VONDSTEN 2008

Latijnse naam Nederlandse naam Km hok Plaats Gevonden door Maand / Opmerkingen
Abutilon theophrasti Fluweelblad 239-537


250-546
Garminge


Ees
Bert Blok


Bert Blok
September
8 exemplaren in bietenakkers

Augustus
1 exemplaar in bietenakker
Armeria maritima Engels gras 226-522 Zuidwolde Joop Verburg Mei
In de berm van de N48
Artemisia verlotiorum Herfstalsem 211-523 Meppel Peter Venema Augustus
In een slootkant, 5-10 exemplaren. 1e melding voor Drenthe, en voorzover bekend de 2e melding
voor Nederland. Kenmerkend zijn gaafrandige bovenste bladen die sterk verschillen met de onderste, meer ingesneden bladen (goed te zien op de foto's). Voor meer achtergrondinformatie zie het artikel in de nieuwsbrief van Bureau Stadsnatuur Rotterdam
Asplenium scolopendrium Tongvaren 231-557 Assen Johan Wessel Augustus
10 exemplaren op de zijmuren van een boerderij. Zowel aan de noord-westzijde als de noord-oostzijde.
Cardamine corymbosa Eenbloemige veldkers 222-572 Nieuw Roden PWG van de KNNV Groningen April
Tussen de bestrating in een nieuwbouwwijk. Overigens heeft Karst Meijer de soort sinds 2005 gevonden in Vledderveen, Uffelte, Meppel en Frederiksoord.
Carex brizoides Trilgraszegge

240-567

240-568

Westlaren

Zuidlaren

Edwin Dijkhuis

Homme Vrieling

Juni
500 m2 in bosrand en aangrenzende droge greppel langs afrit N34 ter hoogte van Westlaren. Nagenoeg geen bloeiwijzen.


Juni
Een groeiplaats van circa 10 m2 met talrijke bloeiwijzen aan de rand van het plantsoen/bosschage achter het verzorgingstehuis Tienelswold.

Conyza bonariensis Gevlamde fijnstraal 234-559 Assen Edwin Dijkhuis September
1e melding uit Drenthe. Twee planten tussen bestrating in woonwijk. In ditzelfde km-hok is vorig jaar Hoge finstraal gevonden!
Crassula helmsii Watercrassula 225-520 Middelveen Joop Verburg Juli
Tweede melding van deze invasieve soort in Drenthe
Cyperus eragrostis Bleek cypergras 212-523 Meppel Peter Venema Juli
Slootkant. 2e melding van deze neofyt uit Drenthe. In 2007 voor het eerst door Harm Tjepkema gemeld uit de omgeving van Zwinderen.
Digitaria sanguinalis Harig vingergras 246-520234-556
CoevordenAssen
Bert BlokHomme Vrieling
September
Duizenden planten langs spoor op stationsterrein. Harig vingergras komt in Drenthe zeldzaam voor

Augustus
2 planten op perron van NS station
Diplotaxus tenuifolia Grote zandkool 227-526 Zuidwolde Joop Verburg Juli
Grote zandkool is zeldzaam in Drenthe, maar lijkt toe te nemen. Dit betreft de 9e melding, op één na allemaal gedaan na 2000.
Dryopteris affinis Geschubde mannetjesvaren 226-536
222-526
Boswachterij DwingelooBoswachterij Ruinen
Maarten Perdeck
Kees van Eerde

Mei
Op de noordhelling van 10 jaar oude bergen met afgegraven bouwvoor van natuurontwikkelings-gebied Holtveen

1 exemplaar

 

Egeria densa Egeria 247-520 Binnenvree - Coevorden Harm Tjepkema

Als aquarium- en vijverplant in cultuur, onder aquariumliefhebbers ook wel Argentijnse waterpest genoemd. Op enkele plaatsen verwilderd gevonden. Het is de 2e melding van deze Zuid-Amerikaanse exoot uit Drenthe. Het onderscheid zich van Smalle en Brede waterpest, waar het sterk op lijkt (wel is het duidelijk forser) door het aantal blaadjes. Bij Egeria staan de blaadjes in kransen van 4-8 (meestal 4), tegenover 3-4 (meestal 3) bij Elodea. Zie voor meer informatie: klik hier

Epipactis palustris Moeraswespenorchis

de Holmers

Tjeerd Langhout Juli
Moeraswespenorchis is in Drenthe zeldzaam
Eragrostis minor Klein liefdegras 245-518 Coevorden Bert Blok Augustus
Honderden exemplaren tussen straatstenen op nieuw haventerrein
3e vondst in Drenthe
Euphorbia palustris Moeraswolfsmelk 248-563 Eexter-zandvoort Henny Leijtens Mei
Aan de rand van de sloot langs de weg Krommedijk naar Eexterzandvoort
Filago vulgaris Duits viltkruid 243-570 Zuidoevers Edwin Dijkhuis Juli
7e melding voor Drenthe
Gymnocarpium dryopteris Gebogen driehoeksvaren 226-538 Boswachterij Dwingeloo Maarten Perdeck Mei
In een slootkant langs een fietspad met Nederlands grootste groeiplaats van Stippelvaren
Herniaria glabra Glad breukkruid 227-526


245-518
Zuidwolde


Coevorden
Joop Verburg


Bert Blok
Mei
6e vondst in Drenthe

Augustus
4 planten tussen straatstenen op nieuw haventerrein. 7e vondst in Drenthe
Hyoscyamus niger Bilzenkruid 234-557 Coevorden Bert Jonkers Mei
10 exemplaren op braakliggend perceeltje aan de Schoolstraat in Coevorden. 3e vondst in Drenthe
Jacobea vulgaris dunensis Jacobskruiskruid (duinvorm) 227-526 Zuidwolde Joop Verburg Juli
4e melding van de duinvorm van Jacobskruid uit Drenthe. Mogelijk algemener (niet iedereen streept ondersoort aan). Alle meldingen komen uit de Zuidwesthoek van Drenthe.
Lepidum virginicum Amerikaanse kruidkers 250-529 Ermerzand Harm Tjepkema Tot nu toe alleen gevonden in het zuidelijke deel van Drenthe. Het betreft de 4e melding in Drenthe
Lysimachia nemorum Boswederik 241-560 Gasteren Annie Vos Mei
5 planten op de kale lemige bodem van een – enkele jaren geleden- afgegraven stuk grond. In 2007 ter plaatse ook aangetroffen door Annie Vos en Eddy Weeda
Mycelis muralis Muursla 246-554
246-555246-520

221-526
223-527
Boswachterij GietenCoevorden

Boswachterij Ruinen
Henny Leijtens
Bert Blok

Kees van Eerde
Juni
Circa 300 exemplaren in km-hok 246-554 en 90 exemplaren in het aangrenzende km-hok 246-555. Muursla is in Drenthe zeldzaam en komt op de Hondsrug verspreid voor. Het betreft de 19e, respectievelijk 20e melding.

September
6 planten in spoorberm op stationsterrein


In hok 221-526 twee groeiplaatsen. Per groeiplaats ca. 50 planten
Oreopteris limbosperma Stippelvaren 223-528 Boswachterij Ruinen Kees van Eerde 11 exemplaren
Persicaria capitata Kogelduizendknoop 244-516 Noorder-maten - Dalerveen Harm Tjepkema Kogelduizendknoop is een sierplant die in het stedelijk gebied lijkt in te burgeren. In Drenthe niet eerder als verwilderd gemeld
Phegopteris connectilis Smalle beukvaren 224-537 Boswachterij Dwingeloo Maarten Perdeck Mei
5 exemplaren in bermsloot. Samen met Mannetjes- Wijfjes- Stippel- Brede en Smalle stekelvaren en Dubbelloof.
Pistia stratiotes Watersla 228-542
229-542
229-541
230-541
Beilervaart Willem Braam September
Duizenden exemplaren, met vruchtzetting. Naast Watersla is in km-hok 229-541 ook Waterhyacint (Eichhornia crassipes) aangetroffen. Beide soorten zijn ''ontsnappingen'' uit een vijver.
Plantago maritima Zeeweegbree 253-551 Buinen Ruud de Koning Augustus
1 pol in berm langs de weg van Stadskanaal naar Buinen. Samen met o.a. Hertshoornweegbree.

Nieuw pekeladventief! 1e melding van deze kustplant voor Drenthe.
Polycarpon tetraphyllum Kransmuur 212-523 Meppel Peter Venema Tussen bestrating. 2e melding van deze mediterrane soort uit Drenthe. In
2007 voor het eerst gevonden in Assen tijdens het Floron/WFD
inventarisatieweekend. Kransmuur is bezig met een sterke opmars in
Nederland.
Potamogeton x decipiens Wilgfonteinkruid 220-542 Geeuwenbrug Bert Lanjouw Juli
Van deze zeer zeldzame kruising tussen Doorgroeid en Glanzig fonteinkruid zijn twee oude meldingen uit de kop van Drenthe bekend. Clason verzamelde het in 1955 in het Leekstermeer. De andere opgave betreft uurhok 12-14 (na 1950), dit uurhok ligt echter grotendeels in Groningen. In Flora Neerlandica (1964) wordt deze laatste groeiplaats omschreven als Drentse punt dus mogelijk betreft het Drents grondgebied. Kenmerkend voor deze kruising zijn de licht zigzaggende stengel en de in de lengte opgerolde bladeren.
Potamogeton praelongus Langstengelig fonteinkruid 236-574 Glimmen Ben Hoentjen September
Opnieuw een vondst van Langstangelig fonteinkruid in Noord Drenthe. Ditmaal in een geïsoleerde voormalige zandwinplas ten noorden van het Hemrik bij Glimmen die nu als visplas in gebruik is. Hier samen met het eveneens zeer zeldzame Teer vederkruid (uit deze omgeving voor het laatst in 1976 gemeld) in opvallend helder (zacht) water.
Sagina micropetala Uitstaande vetmuur 210-523 210-524 211-523 211-524 212-523 212-524 Meppel Peter Venema Juli
Tenger vetmuur (Sagina apetala) is in de nieuwste editie van Heukels gesplits in twee soorten: Uitstaande vetmuur (Sagina micropetala) en Donkere vetmuur (Sagina apetala). Beide soorten zijn uit Drenthe gemeld (vooral in de bebouwde kom). Uitstaande vetmuur is het meest algemeen. Op de foto's zijn duidelijk de afstaande kelkbladen te onderscheiden, een belangrijk verschil met Donkere vetmuur die aanliggende kelkbladen heeft.
Sambucus ebulus Kruidvlier 225-539 Boswachterij Dwingeloo Maarten Perdeck Juni
Ruim 100 m2 aan de rand van boswachterij Dwingeloo. Hier is in het verleden bladafval uit het dorp Dwingeloo gestort. Mogelijk dus wel aangevoerd.
Sherardia arvensis Blauw walstro 212-523 Meppel Peter Venema Augustus
Berm. 2e melding uit Drenthe.
Solanum nigrum schultesii Beklierde nachtschade 234-557 Assen Edwin Dijkhuis Juni
2e melding van Beklierde nachtschade, een ondersoort van Zwarte nachtschade die zich vooral ophoudt in het stedelijk gebied.
Veronica x lackschewitzii Bastaard van Blauwe- en Rode waterereprijs 244-516 Gramsbergen ''Het stroomdal'' natuur- en milieuvereniging Zuid Oost Drenthe September
Materiaal door Harm Tjepkema verzameld. Deze bastaard is niet eerder gemeld voor Drenthe. Kenmerkend zijn de alsmaar doorgroeiende bloemtrossen. Een van de ouders - Blauwe watereprijs - is een soort van de grote rivieren en in Drenthe zeer zeldzaam. Blauwe waterereprijs is onder andere gemeld uit km-hok 245-519, langs het Coevorden-Vechtkanaal.
Vicia villosa Bonte wikke 228-527 Hoogeveen Maarten Perdeck Oktober
8e melding in Drenthe. 1 grote plant Vicia villosa in Hoogeveen op een plek waar gebouwen gesloopt zijn. Samen met Datura stamonium (3 exemplaren) en tientallen Buddleja davidii.

 

BIJZONDERE VONDSTEN 2007

Latijnse naam Nederlandse naam Km hok Plaats Gevonden door Maand / Opmerkingen
Alnus cordata Hartbladige els 234-557 Assen Ineke Boland, Ali Klinkhamer en Edwin Dijkhuis September
Zaailingen in een slootberm langs het spoor.
Ambrosia artemisiifolia Alsemambrosia 233-557

232-558
Assen

Assen
Willem Braam

Rudolf van de Schaar
September
Alsemambrosia, een vogelvoeradventief dat vooral opduikt in tuinen, is in Drenthe nog niet algemeen. Deze meldingen zijn gedaan in bermen in Assen.
Anisantha sterilis IJle dravik

242-568

 

 

 

224-575

Zuidlaren

 

 

 

Leutinge-wolde

PWG IVN Zuidlaren

 

 


PWG KNNV Groningen

Mei
Bij de PB-hoeve. IJle dravik is in Drenthe bezig met een gestage opmars, vooral in de nabijheid van dorpen en steden. Het WFD meetnet laat een toename zien van ruim 200%. IJle dravik is daarmee opgeschoven van zeer zeldzaam in de atlasperiode tot op dit moment zeldzaam.

Mei
Wegberm noordkant van de ringweg.

Arabis glabra Torenkruid

231-556

 

 

 

255-537

Assen

 

 

 

Emmen

Willem Braam

 

 

 

Koos Roggeveld

Mei
15 exemplaren. Ruderaal tussen tegels en in rand beplanting bij Kantoor
WaterleidingMaatschappij Drenthe aan de Lauwers in Assen. Hoogstwaarschijnlijk ingezaaid. De WMD gebruikt zaadmensels voor haar terreinen.


In mei 2006 ook gemeld door Koos Roggeveld op een WMD terrein bij Emmen. Aldaar ook hoogstwaarschijnlijk ingezaaid.

Centaurium pulchellum Fraai duizendguldenkruid

221-578

 

234-557

Leek

 

Assen

PWG KNNV Groningen


Ineke Boland, Ali Klinkhamer en Edwin Dijkhuis

Op een lemige plaats bij afrit 34 (Leek) van de A7. Hier samen met onder andere Stijve ogentroost en Borstelbies

September
op een een lemige plaats op braakliggend terrein. Samen met Borstelbies.

Ceratophyllum submersum Fijn hoornblad 235-571 Yde Lubbert Dijk September
Tientallen m2 in het Bongveen bij Yde. Deze zoutminnende soort profiteert waarschijnlijk van het feit dat het vliegveld Eelde afwatert via het Bongveen naar het Noord-Willemskanaal. Op het vliegveld worden de startbanen bij vorst gestrooid met ureum (niet met pekel, want dat tast aluminium aan). Ureum is ook bekend als snelwerkende meststof.
Chenopodium schraderianum Gekield druifkruid 224-520 Zuidwolde Joop Verburg

September
In een moestuin. In dezelfde moestuin ook Mysopates orontium, Nicandra physalioides, Erysimum cheiranthoides,
Geranium pyrenaicum, Coronopus didymus, Amaranthus caudatus
Motto: ook in je eigen (moes)tuin zijn soms leuke soorten te vinden!

 

Conyza sumatrensis Hoge fijnstraal 234-559 Assen Edwin Dijkhuis September
Enkele planten op braakliggend terrein. 1e vondst in Drenthe.
Dryopteris affinis Geschubde mannetjesvaren 228-538
226-535
Terhorster-zand
Nuiler bosch
Maarten Perdeck
Maarten Perdeck

Juni
11e vondst in Drenthe (9e vondst in het Dwingelderveld)


Juli
6 exemplaren. In 35 jarig zomereiken en grove dennenbos op voormalige landbouwgrond.

Eragrostis minor Klein liefdegras 242-568 Zuidlaren Edwin Dijkhuis Juli
Op de parkeerplaats van de PB hoeve
2e vondst in Drenthe
Gagea spathacea Schedegeelster 210-533 Havelte Maarten Perdeck /
Kees van Eerde
April
Na minstens 10 jaar weer teruggevonden!
Geum macrophyllum Groot nagelkruid 223-573226-570
RodenLieveren
Lubbert Dijk /
Bert Blok


IVN Roden
Augustus
Meer dan 100 planten op de toegangsweg naar het heideveldje bij de Maatlanden. Geum macrophyllum lijkt in te burgeren rondom Roden. Hier inmiddels van verschillende locaties bekend.


Juli
Geranium lucidum Glanzige ooievaarsbek 251-534 Noord-Sleen Bert Oving Mei
Minstens 30 planten in singel
Herniaria glabra Glad breukkruid

242-568

224-520208-539

Zuidlaren

ZuidwoldeFrederiksoord

PWG IVN Zuidlaren
Joop VerburgMarcel Rekers

Mei
10 exemplaren op terrein bij Prins bernhardhoeve. 3e vondst in Drenthe sinds 1950


Juni
Op een oprit. 4e vondst in Drenthe


Juni
In verwilderende oude schooltuin
5e vondst in Drenthe

Juncus foliosus Gestreepte greppelrus 233-566 Lutkebroeken Homme Vrieling /
Rudolf van der Schaar
Mei
Deze soort wordt pas recent onderscheiden van Greppelrus (Juncus bufonius). Zeer zeldzaam. 1e Vondst in Drenthe, verspreiding onvoldoende bekend. Een soort om eens op te letten dus.
Lemna turionifera Knopkroos 236-559


212-524
Assen


Meppel
FLORON kamp


Peter Venema
Juni
1e vondst in Drenthe

Augustus
In een waterschapsleiding. 2e vondst in Drenthe
Linaria repens Gestreepte leeuwenbek 222-572


221-518
Roden


Bloemberg
Lubbert Dijk


Marc Jansen
September
15 exemplaren in een plantvak naast de weg tussen een redelijk dichte beplanting van Cotoneaster dammeri. 3e vondst in Drenthe


Uitbundig onder weideafrastering. 4e vondst in Drenthe
Ludwigia grandiflora Waterteunisbloem 212-524 Meppel Peter Venema Juli
Tientallen planten in een stadsvijver
Lycium barbarum Boksdoorn 229-541
229-542
230-542
230-543
230-544
Beilen Lubbert Dijk /
Bert Blok
In de middenberm van de A28, vooral tussen de vangrails groeiend. Blijkt in 2001 al gemeld te zijn door Willem Braam, maar niet in de atlas opgenomen. Sindsdien heeft Boksdoorn zich ter plaatse uitgebreid.
Mycelis muralis

Muursla

241-566


230-566

Zuidlaren


Donder-boerveld

Ali Klinkhamer


Homme Vrieling /
Rudolf van der Schaar

April
Ongeveer 20 planten op een boswal aan de Schapendrift. Ter plekke al jaren standhoudend, maar afnemend. Groeiplaats was niet bekend bij WFD/Floron

Juni
Nieuw voor dit km hok

Oreopteris limbosperma Stippelvaren 235-557 Amelterbos Marcel Rekers Oktober
1 bossig exemplaar in zuidtalud van diepe greppel tussen Rolderhoofdweg en het Amelterbos; 1 miezerig exemplaar in bosgreppeltje Amelterbos
Ornithopus compressus Geel vogelpootje 260-536 Emmerschans Bert Oving Juli
10-tallen planten op open zandgrond. 2e vondst in Drenthe
Picris echioides Dubbelkelk 228-520 Alteveer Tineke Bos Augustus
Tussen terrastegels in een tuin. 3e vondst van dit adventief in Drenthe
Polypogon monspeliensis Baardgras 225-552 Smilde Willem Braam Juni
2e vondst in Drenthe
Portulaca oleracea Postelein 226-532 Pesse Maarten Perdeck Juli
Ongeveer 10 planten op de bushalte direct ten Z van het Wok Palace in Pesse. 8e vondst in Drenthe, met een voorkeur voor het zuidelijk deel van Drenthe
Samolus valerandi Waterpunge 218-529 Ruinen Maarten Perdeck /
Kees van Eerde
Mei
Tientallen planten in natuurontwikkelings-terrein. 2e vondst in Drenthe sinds 1781
Saxifraga tridactylites Kandelaartje 245-519
246-518
Coevorden Bert Blok April
Deze groeiplaatsen zijn al enkele jaren geleden gevonden. Nu is Kandelaartje aanwezig met meer dan 1000 bloeiende exemplaren. Dit betreft de enige bekende groeiplaatsen in Drenthe.
Sherardia arvensis Blauw walstro 209-539 Frederiksoord Kees van Eerde Mei
Op een dam langs de Wapserveense Aa. 1e vondst in Drenthe
Sida spinosa Sida spinosa 212-524 Meppel Peter Venema September
In maisakker. 1e vondst in Drenthe
Sonchus palustris Moerasmelkdistel 243-571 Zuidlaarder-meer Edwin Dijkhuis Augustus
6 planten in rietland langs het Zuidlaardermeer 5e vondst in Drenthe
Spergularia salina Zilte schijnspurrie 226-532

221-578
Pesse

Leek
Maarten Perdeck

PWG KNNV Groningen
Juni
Bij viaduct A28, 50 exemplaren, pal aan het asfalt. Pekeladventief. 2e vondst in Drenthe.


Juli
langs asfalt bij afrit 34 (Leek) van de A7. 3e vondst in Drenthe
Ulex europaeus Gaspeldoorn 239-532 Meppen Geertje Mulder Drie exemplaren van circa 1,5 meter hoog langs wandelroute in een bosvak van het Mepperveld. Gaspeldoorn is een vorstgevoelige soort die in Drenthe slechts bekend is van een handjevol locaties.

 

 

BIJZONDERE VONDSTEN 2006

Latijnse naam Nederlandse naam Km hok Plaats Gevonden door Maand / Opmerkingen
Alnus cordata Hartbladige els 229-527 Hoogeveen Edwin Dijkhuis Juli
Het betreft spontane opslag op een braakliggend terrein (voorheen garagebedrijf) in Hoogeveen. Het terrein ligt volgens buurtbewoner al 5 tot 7 jaar braak. De bomen zijn al 3 tot 5 meter hoog en sommige zijn vruchtdragend.
Anisantha sterilis IJle dravik 241-570 Midlaren Bert Lanjouw Mei
In wegberm. IJle dravik komt in het Drents district zeldzaam voor.
Anisantha tectorum Zwenkdravik 229-527 Hoogeveen Edwin Dijkhuis Juli
Tussen bestrating op industrieterrein in Hoogeveen .
Arctium tomentosum Donzige klit 230-579 Peizermade Edwin Dijkhuis Juli
1 exemplaar in berm van weg langs omgelegde Eelderdiep. Vondst sluit aan bij de vondsten rondom Groningen.
Asplenium scolopendrium Tongvaren 236-547 Boswachterij Hooghalen Tjeerd Langhout Januari
In bosperceel.
Campanula poscharskyana Kruipklokje 241-567 Zuidlaren Edwin Dijkhuis Op stenen muur (verticaal) van veelaadplaats (Noordexpositie) op de brink langs de Zuiderstraat te Zuidlaren. Veelaadplaatsen (ten behoeve van de veemarkten) zijn aangelegd na de 2e wereldoorlog dus nu ongeveer 50 jaar oud (bakstenen). Planten al in 2005 aanwezig, toen niet bloeiend.
Carex x boenninghausiana IJle zegge x Pluimzegge

240-563
225-570
223-538

Burgvollen
Hazematen
Helveen
Maarten Perdeck Juli
Niet eerder opgemerkt in Drenthe.
Carex brizoides Trilgraszegge 245-567 Spijkerboor Bert Lanjouw Juli
Slootoever naast aardappelakker, deels
overvloedig fructificerend.
Chenopodium glaucum Zeegroene ganzenvoet 231-558 Assen Rudolf van der Schaar September
In Drenthe komt Chenopodium glaucum zeldzaam voor.
Corrigiola litoralis Riempjes 226-546 Oranje Pauline Arends September
Meer dan 5000 exemplaren in uitgestoven laagte
Cyperus fuscus Bruin cypergras 246-569 Zuidlaarderveen Bert Lanjouw Juli
Oever van nieuw gegraven sloot.
2e vondst in Drenthe.
Datura stramonium Doornappel 239-567 Zuidlaren Bert Blok September
Een 10-tal planten bij aanleg rotonde toerit N34 oostzijde.
Dianthus deltoides Steenanjer 253-545 Exloo Koos Roggeveld September
Mogelijk verwilderd.
Dryopteris affinis Geschubde mannetjesvaren 223-536 Lhee Maarten Perdeck 4e vondst in Drenthe
Eleogiton fluitans Vlottende bies

232-555

 

 

228-577

Assen

 

 

Roderwolde

Marcel Rekers

 

 

Wim van Boekel

November
In circa 3 matjes groeiend op enkele meters van elkaar op de zuid-westoever van de 6-7 meter brede vaart die grens vormt van begraafplaats de Boskamp in Assen. Hier en daar bloeiend!

December
100 exemplaren in een sloot in de Matslootpolder

Filago vulgaris Duits viltkruid

224-566


247-530

236-533

215-546

Norg


De Klencke

Mantingerveld

Wateren

flora werkgroep IVN Roden

Ronald Popken

Ron Soenveld

Ronald Popken

Juli, 120 exemplaren in natuurgebied.


Juli, Op ontgraven voormalig maisland.

Juli

2 exemplaren. Op terrein waar in 2002 herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd

Juncus filiformis Draadrus 243-569 De Groeve Bert Lanjouw

Juni
In nat grasland terreintje van Drents
Landschap; deze soort is niet eerder in het dal van de Hunze waargenomen

Lathyrus linifolius Knollathyrus 258-536 Emmerschans Ron Soenveld Mei
Teruggevonden op bekende locatie en op een nieuwe locatie in hetzelfde km hok.
Mycelis muralis

Muursla

 

 

 

 

 

229-527

 

 

 

 

236-546

Hoogeveen

 

 

 

 

Boswachterij Hooghalen

Edwin Dijkhuis

 

 

 

 

Pauline Arends

Juli
Muursla stond in Hoogeveen in gemeenteplantsoen en langs een gevel in een steeg. hier samen met Lactuca seriola en Jacobea vulgaris. Met name de vindplaats in de steeg is opvallend omdat Muursla in Drenthe vooral buiten de bebouwde kom in bosen/houtwallen lijkt voor te komen. Landelijk neemt Muursla vooral in de stad toe. Mogelijk dat dit nu ook in Drenthe gaat gebeuren.
Augustus
In Bosperceel

Pilularia globulifera Pilvaren 209-521 Meppel Marcel Rekers Juli
Op oever van pasgegraven sloot.
Poa compressa Plat beemdgras 229-527 Hoogeveen Edwin Dijkhuis Juli
Tussen bestrating industrieterrein en tussen bestrating van laadplaats langs een goederenspoorlijn die niet meer in gebruik is.
Potamogeton praelongus Langstengelig fonteinkruid 232-573 231-573 231-574 231-575 232-575 232-576 231-577 231-578 230-578 230-579 Eelde - Groningen Edwin Dijkhuis Langstengelig fonteinkruid blijkt hier veel minder zeldzaam dan bekend. In het Eelder- en Omgelegde Eelderdiep staat het op zeer veel plaatsen.
Samolus valerandi Waterpunge 226-568 Lieveren Rudi Offereins Juli
Thymus serpyllum Wilde tijm 254-543 Exloo Koos Roggeveld Juli
Teruggevonden op oude groeiplaats die verdwenen leek.
Vulpia bromoides Eekhoorngras

210-523


233-572

Meppel


Eelde

Peter Venema


PWG KNNV Groningen

Juni
>50 ex in droog bloemrijk talud.

Juni
Op begraafplaats.

 

BIJZONDERE VONDSTEN 2005

Latijnse naam Nederlandse naam Km hok Plaats Gevonden door Maand / Opmerkingen
Anisantha sterilis IJle dravik 242-568 Zuidlaren Edwin Dijkhuis Augustus
Op Parkeerterrein achter PB-hoeve. IJle dravik komt in het Drents district zeldzaam voor
Centaurium pulchellum Fraai duizendguldenkruid 242-568 Zuidlaren Edwin Dijkhuis Augustus
Op Parkeerterrein achter PB-hoeve
Cyperus fuscus Bruin cypergras 242-568 Zuidlaren Edwin Dijkhuis Augustus
Op vochtig kaal zand in dichtgeschoven sloot
1e vondst in Drenthe
Echinochloa muricata Stekelige hanenpoot 235-566 Vries Edwin Dijkhuis 1e vondst in Drenthe
Filago vulgaris Duits viltkruid 211-523 Meppel Peter Venema Juni
Op stoep in Oosterboer. 2e vondst in Drenthe
Fumaria muralis Middelste Duivenkervel 234-556 Assen Edwin Dijkhuis Juni
Enkele planten langs spoor op NS station
Geranium lucidum Glanzige ooievaarsbek

213-532
214-531

Havelte Bert Oving

April
10-tallen respectievelijk 3 planten. Beide vindplaatsen in beschaduwde berm langs bosrand.
1e en 2e vondst in Drenthe

Gnaphalium luteo-album Bleekgele droogbloem 242-568 Zuidlaren Edwin Dijkhuis Augustus
Duizenden planten op Parkeerterrein achter PB-hoeve en op IJsbaan.
Leersia oryzoides Rijstgras 211-524 Meppel Peter Venema Mei
In waterschapsleiding
Lemna minuta Dwergkroos 241-566 Zuidlaren Edwin Dijkhuis
Bert Oving
Maart
In vijverpartij langs N34
Ranunculus bulbosus Knolboterbloem 241-567 Zuidlaren Edwin Dijkhuis Mei
Enkele tientallen planten in berm langs stationsweg
Stellaria pallida Duinvogelmuur 241-567
242-568 241-568
Zuidlaren Edwin Dijkhuis Mei
Alle vondsten onder bomen
Thlaspi caerulescens Zinkboerenkers 232-555 Assen Homme Vrieling

Mei
Tussen plaveisel en in plantsoentje. Ter plekke al jaren standhoudend.

 

BIJZONDERE VONDSTEN 2004

Latijnse naam Nederlandse naam Km hok Plaats Gevonden door Opmerkingen
Apium inundatum Ondergedoken moerasscherm 243-558 Eexterveld Bert Blok  
Eschscholzia californica Slaapmutsje 242-533 Mepperdennen Bert Oving 1e vondst in Drenthe
Galeopsis segetum Bleekgele hennepnetel 220-532 Ruinen Maarten Perdeck  

Hieracium x flagellare
(Hieracium caespitosum x pilosella )

  245-541 Wezuperbrug Bert Oving 1e vondst in Drenthe
Leonurus cardiaca Hartgespan 247-532 Benneveld Bert Oving 14 planten in ruigte langs ijsbaan
Mercurialis annua Tuinbingelkruid 239-533 Mekelmeersche Veen Bert Oving 1e vondst in Drenthe
Ornithopus sativus Serradelle 243-537 Wezup Bert Oving 1 m2 op schraal sloottalud
Ranunculus ololeucos Witte Waterranonkel 225-534 Kraloërheide Maarten Perdeck Enige groeiplaats in Drenthe

 

BIJZONDERE VONDSTEN 2003

Latijnse naam Nederlandse naam Km hok Plaats Gevonden door Opmerkingen
Ambrosia artemisiifolia Alsemambrosia 233-573 Paterswolde Lubbert Dijk Een exemplaar in een siertuin. Deze soort blijkt ook al langer aanwezig in een tuin aan de Anreperstraat in Assen (km-hok 235-555), maar tot nu toe niet 'benoemd'
Anagallis minima Dwergbloem 243-559 Eexterveld KNNV LJ: Marcel Hospers In Drenthe alleen bekend van vóór 1950.
Carex appropinquata Paardenhaarzegge 232-575 Eelderwolde Marcel Bonder  
Carex spicata Gewone bermzegge 225-520 Zuidwolde Excursie WFD  
Cicendia filiformis Draadgentiaan 243-559 Eexterveld KNNV LJ: Marcel Hospers In Drenthe alleen bekend van vóór 1950.
Gnaphalium luteo-album Bleekgele droogbloem 243-559 Eexterveld IVN Florawerkgroep Zuidlaren Inmiddels ook gemeld door Els Heijman voor de Hondstongen bij Yde.
Lobelia dortmanna Waterlobelia 216-547 Ganzenpoel Wouter de Vlieger Deze enige Drentse groeiplaats blijkt nog steeds te bestaan! 20 planten op drooggevallen oever.
Mimulus guttatus Gele maskerbloem 242-567 Koebroeken bij Zuidlaren IVN Florawerkgroep Zuidlaren Verwilderd langs een sloot
Pilularia globulifera Pilvaren 242-559 Eexterveld IVN Florawerkgroep Zuidlaren  
Platanthera bifolia Welriekende nachtorchis 229-528 Hoogeveen Hr. Bos  
Teucrium chamaedrys ssp. germanicum Echte gamander 233-573 Eelde Tineke van den Berg -Huisman Al jaren standhoudend op muurtje in tuin midden in Eelde

BIJZONDERE VONDSTEN 2002

Latijnse naam Nederlandse naam Km hok Plaats Gevonden door Opmerkingen
Abutilon theophrasti Fluweelblad 253-538 Sleen Bert Blok 4 exemplaren in Bietenakker
Filago vulgaris Duits viltkruid 246-518 Coevorden Harm Tjepkema 1e vondst in Drenthe
Hyperzia selago Dennenwolfsklauw 247-537 Sleenerzand Silvia Meijer 1e vondst in Drenthe sinds 1991
Hyperzia selago Dennenwolfsklauw 223-537 Lheederzand Maarten Perdeck 2e vondst in Drenthe sinds 1991